Rentierii bacauani trebuie sa se prezinte la Centrul Judetean al APIA, incepând din luna martie, pentru vizarea carnetelor. Daca nu pot veni personal, pot trimite actele prin mandatar sau curator. Persoanele respective trebuie sa prezinte urmatoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate in original, document coordonate bancare, decizia de la comisia de expertiza medicala actualizata, pentru gradele de invaliditate I si II, daca decizia nu prevede ca dosarul e nerevizuibil, in original si copie. Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In acest caz, renta datorata pentru anul respectiv poate fi incasata de mostenitori doar daca, in perioada de vizare, acestia vor depune la APIA Bacau carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, in original si copie, actul de succesiune (certificat de mostenitor, certificat de legatar, hotarâre judecatoreasca de succesiune investita cu formula “definitiva si irevocabila”), certificat de mostenitor, original si copie, actul de identitate al mostenitorului, imputernicire sau declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei agricole.