Finalul anului școlar a coincis la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău și cu încheierea activităților desfășurate printr-un proiect de microgrant, cu finanțare de la UNICEF, de incluziune socială prin servicii integrate la nivel comunitar, componenta „Dezvoltarea de capacități și sprijin pentru școli selectate”. Este vorba despre ultimele două activități din program, respectiv o excursie în zona Sucevei (cu vizitarea Muzeului de Istorie, a Cetății de Scaun, a Muzeul satului bucovinean, dar și a Castelului Sturdza din Miclăușeni), dar și proiectul „Emoții din ghiozdan” – o activitate realizată de consilierul școlar Mihaela Marcu și mediatorul școlar Monica Ciorcilă, despre dezvoltarea gândirii critice, prin care elevii au descris conţinutul… ghiozdanului tocmai prin prisma emoţiilor pe care le transmit.
„«Emoțiile din ghiozdan» a fost o activitate ce și-a găsit firesc locul în acest proiect, având ca scop identificarea, gestionarea și managerierea propriilor emoții prin: jocuri de rol, învățare prin cooperare, metode interactive adecvate. Au participat 30 de elevi din grupul țintă care au beneficiat de dezvoltarea abilităților de recunoaștere și denumire a emoțiilor pe care le pot trăi la școală sau în viața de zi cu zi.

Și excursia școlară și-a propus o alternativă la educație prin introducerea elevilor în aventura cunoașterii. Frumoasa activitate va fi concretizată într-un album fotografic, minighid cu informații despre obiectivele vizitate”, ne-a declarat prof. Mariana Ștefan, directorul adjunct al liceului.

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău a derulat, pentru al patrulea an consecutiv, acest amplu program de microgranturi în care grupul ţintă a fost format, în fiecare activitate derulată, din 30 de elevi (10 primar, 10 gimnazial şi 10 liceal şi profesional), cu risc de abandon şcolar, proveniţi din medii sociale defavorizate (elevi rromi din cartierul Şerbăneşti – Bacău, din familii monoparentale, navetişti din mediul rural, elevii cu situaţie economică precară, cu părinţii în străinătate), grupul suport – 30 de elevi ai şcolii care nu se află în risc de abandon şcolar (10 primar, 10 gimnazial, 5 liceu şi 5 înv. profesional) ca beneficiari indirecţi, dar ca suport moral pentru colegii din grupul ţintă, dar și părinţii şi bunicii copiilor cu risc de abandon. Activitățile au fost susținute de profesorii din şcoală, de consilierul educativ, consilierul şcolar şi mediatorul şcolar.
„Sperăm ca prin aceste activități, rata abandonului școlar să se diminueze considerabil, să creștem rezultatele școlare ale elevilor noștri, să cultivăm valori precum respectul, prietenia, empatia și, nu în ultimul rând, egalitatea de șanse acordată copiiilor care provin din medii defavorizate”, a precizat și prof. Ioan Stan, directorul liceului.

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” este singurul din Bacău care a reușit să obțină această finanțare de 4 ani în programul de microgranturi de la UNICEF. Dacă în ceilalți ani din acest program s-au derulat activități pe diferite teme – „Călătorim împreună spre succes” (2016), „Scoala – prioritate socială pentru civilizație și educație” (2017) și „Creativitatea – o treaptă spre succesul școlar” (2018) -, în acest an au fost organizate diferite acțiuni pe tema „Nu abandona – Școala este șansa ta!”