Proiectele Erasmus + continuă la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău cu o nouă mobilitate, în Portugalia, în cadrul proiectului Model Teachers of the Future nr. 2018-1-PL01-KA229-050547, ce se derulează în perioada 2018-2020. La întâlnire au participat elevi și profesori din Grecia, Polonia, Italia, România și Spania.

Din echipa de proiect, ca reprezentanți ai Colegiului de Artă din Bacău au făcut parte elevii: Ioana Cazacu și Busuioc Medeea (cl a VIII a B), Dănilă Theodor (cl a VII-a A), Mihăilă Rareș (VIII-a A) și cadrele didactice Stanciu George Paul și Busuioc Adriana Cristina.
Activitățile au fost găzduite de Agrupamento Escolas Conde de Ourem, și au avut ca principal obiectiv îmbunătățirea tehnicilor de desfășurare a lecțiilor cu elevii la clasă, utilizând tehnici moderne de predare, fixare de cunoștințe, evaluare pentru a crește interesul și atracția față de învățare și față de școală.

Pe durata celor 3 zile ale întâlnirii s-au prezentat tipuri de metode de predare ale unor lecții din zona științelor și din domeniul disciplinelor umaniste utilizând mijloace informatice moderne, aplicații online, la care au participat elevii și care au stârnit interesul încântarea acestora. De asemenea, activitățile din proiect încurajează interdisciplinaritatea și competențele lingvistice ale limbii engleze.

Un privilegiu al acestei mobilități au fost vizitele de documentare organizate de școala gazdă, în orașele Fatima (Sanctuarul Fecioarei Maria), Coimbra (Universitatea, Biblioteca Joanină a Universităţii și Capela de São Miguel, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO) și Tomar.
Proiectul se adresează elevilor ce aparțin eșantionului de vârstă de 12-15 ani și cadrelor didactice care lucrează cu ei.
Următoarea întâlnire transnațională din cadrul acestui Proiect Erasmus va fi găzduită de 50 Gimnasio din localitatea Volos, Grecia, în perioada 26 – 30 aprilie 2020.