Anul acesta, a doua ediție a Fondul Ştiinţescu Bacău a finanțat alături de alte 7 proiecte la nivel județean, proiectul ,,Formare de calitate – o șansă pentru viitor”, prin care Liceul Tehnologic ,,Jacques M. Elias” Sascut dorește să promoveze calitatea instruirii și dobândirea unor noi abilități, factori de competitivitate într-un mediu social dinamic, cu provocări complexe.

Prin Fondul Ştiinţescu, o parte dintre elevii din județul Bacău au parte de educație non-formală în domeniul STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică), adică o perspectivă bazată pe experiențe, practică, și pe metodologii diferite de sistemul clasic de predare.

Ştiinţescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor până la 19 ani. Partenerii proiectului sunt, la nivel național, Fundația Româno-Americană și Federația Fundațiilor Comunitare din România.

Proiectul inițiat de liceul nostru poate oferi șanse egale la educație elevilor, precum și optimizarea performanțelor profesionale prin accesul la tehnologii, materiale și instrumente educaționale moderne având ca finalitate creșterea gradului de inserție profesională a tinerilor din mediul rural.

Derularea activităților din cadrul acestui proiect s-a concentrat pe creșterea nivelului de formare profesională a unui grup de elevi de la profilul Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului, cuprinși în învățământul profesional și liceal, prin dezvoltarea tuturor unităților de competență atât pe verticală (profunzime, intensitate, creativitate) cât și pe orizontală (extensivitate, însușire de noi cunoștințe și tehnici), conform standardelor de pregătire profesională – nivel 3,4.

Implicarea elevilor în proiect a oferit acestora șansa de a dobândi cunoștințe practice care să-i ajute în acumularea de experiență necesară pe piața muncii, contribuind la integrarea lor în societate în calitate de membri activi și productivi. Din această perspectivă, prin activitățile cuprinse s-a propus o abordare nouă și eficientă a procesului de instruire, în acord cu exigentele specifice din domeniile mecanică și agricultură, o mai bună corelare a competențelor dezvoltate cu cerințele angajatorilor, constituirea unui parteneriat consolidat între mediul economic și școală, și creșterea importanței rezultatelor învățării la locul de muncă.

În cadrul proiectului, s-au achiziționat materiale noi pentru dotarea unui atelier mecanic, baza tehnico-materială constituind un factor primordial în obținerea certificării calificării profesionale-nivel 3, prin validarea integrală a competențelor conform probelor de evaluare care necesită demonstrarea abilităților prin lucrări practice de analiză constructivă și funcțională a echipamentelor auto, de montare/demontare a componentelor automobilului, cu respectarea procedurilor și cerințelor de calitate specifice.

Elevii cu specializări pe domeniul mecanică: mecanic auto, mecanic agricol, vor beneficia de un mediu de instruire adecvat, cu bancuri utilate cu dispozitive, echipamente necesare în perioadele de efectuare a stagiilor de pregătire practică sau în care își vor desfășura activitățile aplicative din cadrul laboratoarelor tehnologice și elevii din învățământul liceal – profilul Resurse naturale și protecția mediului, domeniul agricultură.

Bancul utilat cu trusele de scule și menghine sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de lăcătușărie generală, de montare-demontare a componentelor automobilului, asamblări specifice domeniului. Cricul hidraulic, compresorul și căruciorul service pot fi utile în cadrul activităților de întreținere, diagnosticare și reparare a automobilelor.

Pentru că Fondul Ştiinţescu Bacău crede în importanța tehnologiei și inovației în educație și pentru că noi ne-am dorim să facilităm accesul la aplicații moderne pentru elevii noștri, în cadrul proiectului s-a achiziționat o tablă interactivă, astfel încât membrii grupului țintă vor avea la dispoziție resurse și aplicații educaționale care pun accentul pe interactivitate și pe componenta practică a procesului de instruire.

Mulțumită coordonatorului proiectului, prof. Poiată Liliana și echipei de proiect formată din prof. Tănase Ionuț, prof. Pascu Maria, prof. Paris Alin-Mihai, prof. Goriță Daniel, prof. Ailoaiei Anca, prof. Vieru Mihaela, susținuți și sprijiniți continuu de conducerea liceului, reprezentată prin director prof. Paris Alin-Mihai, am devenit, prin fiecare activitate derulată, parte din povestea lui Ştiinţescu.

Ne-am dorit, și, credem noi, am reușit, ca prin acest proiect să ne motivăm elevii să descopere noi orizonturi, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă însemnătatea descoperirilor științifice pentru omenire și importanța tehnologiilor moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, și în același timp, îi invităm pe absolvenții claselor a VIII-a să ni se alăture în experiența descoperirilor științifice, dezvoltându-și abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului XXI.

Alte articole