La începutul acestei săptămâni Klaus Iohannis, președintele României, a promulgat noua Lege a pensiilor publice, astfel că, din momentul publicării în Monitorul Oficial, actul normativ va intra în vigoare. Dar se va aplica în integralitatea lui începând cu anul 2022. Astfel, recalcularea pensiilor, pe baza formulei prevăzută de noua lege, care le va aduce, în buzunar, pensionarilor sume de bani considerabil mai mari va dura cel puțin un an și jumătate. Prin urmare, pensiile recalculate vor fi plătite cel mai devreme în toamna anului 2021.

Punctul de pensie va crește, formula de calcul se va schimba

Totuși, pensionarii se vor bucura de una din prevederile noii legi începând cu luna septembrie 2019, când punctul de pensie va crește de la 1.100 lei la 1.265 lei. Apoi va fi majorat etapizat până în toamna anului 2021. Astfel, în 2020, tot din luna septembrie, va urca la 1.775 lei, pentru ca după un an să ajungă la 1.875 lei.

Se introduce și punctul de referință

Din anul 2022, se va aplica o altă formulă de calcul al pensiilor, respectiv va fi introdus și punctul de referință, a cărui valoare va fi indexată anual cu rata inflației și 50 la sută din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Valoarea punctului de referință a fost stabilită la 75 lei, din 2022, de când noua lege va intra în vigoare în integralitatea ei. Acest indicator va reprezenta raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară, respectiv 25. Din 2022, valoarea punctului de referință se va majora în fiecare an cu 100 la sută din rata medie anuală a inflației, la care se vor adăuga 50 la sută din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Formula de calcul prevede că pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Pentru fiecare persoană care a fost sau este asigurată, numărul total de puncte realizate se va obține prin însumarea punctajelor anuale pe care le are. Punctajul anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Creșteri și pentru anii lucrați înainte de 1 aprilie 2001

Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, punctajul lunar se va calcula prin raportarea venitului brut lunar realizat sau a celui asigurat, pentru care s-a plătit contribuția, la câștigul salarial mediu brut din anul respectiv. Dacă, în același timp, o persoană a avut venituri, pentru care a încheiat și un contract de asigurare facultativă, atunci la determinarea punctajului lunar se vor avea în vedere și acestea. Pentru persoanele care au lucrat în condiții grele de muncă se vor menține procentele de majorare a punctajelor lunare din perioadele respective. Astfel, cei care au muncit în grupa I, înainte de 1 aprilie 2001, și/sau în condiții speciale, ulterior acestei date, vor beneficia de majorarea cu 50 la sută a punctajului realizat în perioada respectivă. Cei care au desfășurat activitate în grupa a II-a și/sau în condiții deosebite vor primi o creștere cu 25 la sută a punctajului pentru anii lucrați ca atare.

Va fi luat în considerare și acordul global

Bani în plus față de cei rezultați din recalculare, dar din 2022, vor primi și o parte dintre pensionarii care au obținut venituri ce, în momentul de față, nu se iau în calcul la stabilirea cuantumului pensiei. Legea prevede să fie valorificate toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții la pensie, inclusiv sporurile, acordul global, al 13-lea salariu, orele suplimentare, primele, premiile și alte bonusuri. Astfel, celor care nu li s-au luat în considerare și aceste venituri li se vor acorda 10 la sută din oficiu, care vor putea fi majorate, dacă vor aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Dacă, după recalculare, va reieși o pensie mai mică, atunci se va păstra pensia calculată cu majorarea de 10 la sută acordată inițial. Un câștig vor avea și pensionarii care au masterat și doctorat, acestea fiind perioade necontributive, dar care vor fi asimilate ca stagiu de cotizare.

Avantaj pentru mamele cu mulți copii

Potrivit noului act normativ, femeile care au născut și crescut mai mulți copii vor avea un alt avantaj. Dacă au realizat stagiul minim de cotizare (15 ani de vechime în muncă), au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani, femeile beneficiază, la cerere, de reducerea cu 6 ani a vârstei standard de pensionare. La această reducere se adaugă câte un an pentru fiecare copil, începând cu cel de-al patrulea. Reducerea se aplică și femeilor care au crescut copii adoptați, cel puțin o perioadă de 13 ani.

Spor pentru soțul (soția) supraviețuitor (supraviețuitoare)

Dacă este pensionar, respectiv beneficiază de pensie proprie pentru vechimea în muncă realizată de el, și nu optează pentru cea de urmaș, soțul (soția) supraviețuitor va primi un ajutor lunar. Acesta se acordă în plus la pensia proprie. Pentru a beneficia de ajutor pe lângă pensia proprie, soțul (soția) trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fi realizat stagiul complet de cotizare la pensie, să aibă vârsta standard de pensionare, să nu se fi recăsătorit iar căsătoria să fi durat cel puțin 10 ani. Ajutorul lunar se va calcula prin aplicarea procentului de 25 la sută din cuantumul pensiei susținătorului decedat, aflată în plată ori din aceea care i s-ar fi cuvenit. Dar pensia proprie și ajutorul, însumate, nu trebuie să depășească 80 la sută din salariul minim brut pe țară, garantat în plată.

Categoriile de pensii

Pensia anticipată parțială, ca și denumire, va dispărea. Se va transforma în anticipată și va fi alături de pensia pentru limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate. Cei care nu au vârsta standard de pensionare (65 ani, bărbații, 63 ani, femeile, creșterea pentru ele fiind progresivă), dar au depășit stagiul complet de cotizare (35 ani, bărbații, respectiv 31 de ani și 9 luni, în ianuarie 2022, 35 de ani în 2030, pentru femei) cu cel puțin 8 ani vor putea solicita mai devreme cu 5 ani ieșirea la pensie de limită de vârstă, și nu la cea anticipată, ca în prezent. Ieșind la pensie de limită de vârstă, și nu la cea anticipată, ca în prezent, ei vor putea cumula pensia cu salariul obținut în baza unui contract individual de muncă sau cu alte venituri. Acum persoanele care se află în situația descrisă au posibilitatea de a ieși la pensie anticipată, fără a fi penalizate, dar nu pot cumula pensia cu salariul. Pensia anticipată, ca tip, este prevăzută și de noua lege, dar expresia se referă, practic, la cea anticipată parțială, conținută, actualmente, în Legea 263/2010. Prin urmare, pensia anticipată parțială se va transforma, ca noțiune, în pensia anticipată, dar se va acorda în aceleași condiții ca în prezent.

Pensie minimă sau indemnizație socială

Pentru prima dată se introduce pensia minimă și aceasta se calculează în raport de salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Mai exact, persoanele care au vechimea minimă în muncă, respectiv 15 ani de stagiu de cotizare, vor primi o pensie reprezentând 45 la sută din salariul menționat mai sus. Pentru fiecare an în plus de contribuție se adaugă câte 1 la sută din salariul minim, fără a depăși 75 la sută. Cei care au o vechime cuprinsă între 10 și 15 ani și care se află la pensie la data intrării în vigoare a legii, vor avea 40 la sută din salariul minim, iar pentru fiecare an ce trece de 10 li se va adăuga 1 la sută. Dar legea mai prevede că orice persoană poate opta între cuantumul pensiei, determinat în funcție de contributivitate, și indemnizația socială. Dacă indemnizația este mai mare decât pensia rezultată din calcul, cel în cauză o poate alege pe prima. Așadar, pensionarii, care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani și li se cuvine o pensie sub cuantumul indemnizației, vor putea opta pentru aceasta cu 3 luni înainte de intrarea în vigoare a legii.

Veste bună și la cumpărarea vechimii în muncă

Până acum, cumpărarea vechimii în muncă, pe bază de contract de asigurare facultativă, era reglementată ocazional prin ordonanțe de guvern, pentru maximum 5 ani consecutivi. În noua lege sunt menționate categoriile de persoane care pot cumpăra o vechime în muncă de maximum 5 ani, de data aceasta, la alegere, din perioade diferite, anterioare încheierii contractului, în care nu au desfășurat activități profesionale. Plata se poate face în rate, dar nu mai târziu de un an de la încheierea contractului de asigurare. În cazul neplății integrale, stagiul de cotizare (vechimea) va fi calculat proporțional cu suma plătită.