Ora 9.00, luni, 1 iulie 2019. În toate centrele de examen organizate la nivelul județului Bacău (în total sunt 11 astfel de centre: 6 în Bacău, 2 în Onești, 1 în Comănești, 1 în Moinești și 1 în Buhuși) a începul Bacalauratul scris, cu prima probă, cea la Limba și literatură română. Candidați înscriși: peste 3.500 de absolvenți de liceu, fie din promoția curentă, fie din anii anteriori, care își încearcă și anul acesta norocul de a promova acest examen. Timp efectiv de lucru: trei ore. În toate sălile, camere de vedere cu sisteme video și audio, dar și comisii de supraveghere. Emoțiile, firești.

Poezia, pe placul tuturor. Și la alegere!

Candidații au avut de realizat, la primul subiect, un eseu argumentativ privind pregătirea pentru un discurs și exerciții pe un text la prima vedere. Textul la prima vedere a fost „Amintiri de la Junimea din Iași”, de George Panu (profil real). Subiectul al doilea a fost comun pentru ambele profile: perspectiva narativă dintr-un text de Mihail Sadoveanu, un fragment din „Venea o moară pe Siret”. La subiectul 3, absolvenții au avut de realizat un eseu privind particularitățile unui text poetic aparținând autorilor George Bacovia sau Lucian Blaga (pentru profilul real) și Tudor Arghezi sau Ion Barbu (pentru profilul uman).

86

La această probă s-au înscris 3.572 de candidați, conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Au absentat însă 86 de candidați, iar un participant a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Atenție!

Tentativa de fraudare se lasă cu măsuri dure

Tentativa de fraudare a examenului duce la consecințe dure pentru candidați. Dacă sunt prinși în această situație, ei nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor orale de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Ce urmează:

• 2 iulie 2019 Proba la Limba și literarura maternă, pentru cei care aparţin minorităţilor naţionale, însă la noi în județ nu sunt înscriși elevi la această probă;
• 3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) – examen scris.
Examenul la Matematică este susținut de absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, de cei care au terminat filiera tehnologică și de absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională. Examenul la Istorie va fi susținut de absolvenții de la profilul uman din filiera teoretică și de cei de la toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus;
• 4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului și specializării.
Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – absolvenții de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională; Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.
NOTĂ:
Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

• 8 iulie 2019 Afișarea primelor rezultate (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00);
• 9 – 12 iulie 2019 Rezolvarea contestațiilor;
• 13 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale.