Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR), a fost, pe 5 martie, oaspetele filialei Bacău a acestei organizații profesionale și al membrilor Grupului Experților Judiciari din județ. Președintele CECCAR a luat parte la masa rotundă organizată pe tema „Expertiza contabilă – între reglementare legală și aplicare profesională”.

La același eveniment au participat reprezentanți ai unor instituții beneficiare ale expertizelor contabile judiciare din județul Bacău. Au fost prezenți Ioana Liliana Pocovnicu – președinta Tribunalului Bacău, Maria Violeta Chiriac – vicepreședinta Curții de Apel Bacău, Carmen Simona Panfil – președinta Judecătoriei Bacău, chestorul Vasile Oprișan, comandantul Inspectoratului de Poliție Județean (IJP), Nicolae Cristian Ursulescu – procuror șef al Secției urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, comisarul șef Silviu Munteanu – șeful Secției Economice al IJP Bacău și avocatul Dan Stoica, de la Baroul de Avocați Bacău.

Președintele CECCAR a vorbit despre nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare și despre cadrul lor conceptual, despre actuala Lege a contabilității, care din anul 2017 a clarificat competențele experților contabili judiciari.

O analiză succintă, dar interesantă, pe tema pusă în discuție și despre situația corpului de experți contabili judiciari din județul Bacău a prezentat Marcel Bulinschi, președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR. Nu a fost omisă nici mai vechea problemă a stabilirii onorariilor experților contabili judiciari, care încă nu este reglementată astfel încât să dea mai multă satisfacție profesioniștilor din domeniu.

Pe tema abordată s-a purtat ulterior un dialog cu reprezentanții instituțiilor beneficiare ale expertizelor contabile.
Nu a fost omisă nici apropiata Zi Internațională a Femeii, motiv pentru cave președintele Filialei CECCAR, Radu Făghiean, a oferit doamnelor trandafiri.

Asupra concluziilor acestei reuniuni vom reveni cu amănunte.

„În domeniul în care activează experții contabili judiciari sunt multe aspecte care trebuie lămurite, având în vedere evoluția cadrului de reglementare. Astfel de dialoguri cred că sunt în interesul tuturor părților, pentru a identifica ce nu funcționează așa cum ne-am dori și pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți activitatea. Noi ne dorim expertize judiciare de mai bună calitate, care să fie probe solide în dosarele din instanțele de judecată sau în cele instrumentate de poliție ori de parchete, pentru ca împreună să lucrăm în interesul public”.
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele CECCAR