Mihai Ciobanu, directorul Spitalului Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail” Chișinău, și prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești

Spitalul Municipal de Urgență Moinești a parafat un acord de colaborare cu Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” din Chișinău, cu scopul de a realiza un schimb de experiență, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor în domeniul medical spitalicesc. Colaborarea are o valabilitate de doi ani, cu posibilitate de prelungire, printr-un act adițional.

Prin acest acord, Spitalul Clinic Municipal din Chișinău, împreună cu echipa de lucru, se obligă să asigure confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor la care au acces în cadrul acestui schimb de experiență, să respecte calendarul desfășurării activităților, prevederile legale aplicabile, regulamentele și dispozițiile interne, să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităților și să nu presteze activitate medicală în cadrul acestui schimb de experiență.

De cealaltă parte, Spitalul Municipal de Urgență Moinești are obligația, prin echipa sa medicală implicată în acest parteneriat, să participe la activitățile specifice proiectului, să respecte calendarul desfășurării acestora, să asigure, prin personalul desemnat în cadrul fiecărui /fiecărei compartiment /secții, furnizarea informațiilor necesare în vederea acumulării și implementării de cunoștințe /metode /tehnici noi, să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităților, dar și să asigure cazarea și masa persoanelor care fac parte din echipa de lucru a spitalului din Chișinău.

În ce constă parteneriatul

Concret, prin acest acord de colaborare, echipele celor două spitale vor fi antrenate într-un schimb de experiență pe mai multe paliere, respectiv implementarea metodelor noi miniinvazive în domeniul chirurgiei laparoscopice și diversificarea intervențiilor chirurgicale în categoria chirurgie de o zi, organizarea și activitatea Unității de Primiri Urgențe, cu tot ce înseamnă triajul pacienților, evaluarea și tratamentul lor de urgență.

Totodată, se va lucra în comun pe partea de funcționare a Sistemului de management al calității serviciilor – sistem operațional ce asigură desfășurarea tuturor proceselor legate de monitorizarea și îmbunătățirea calității, procesul și modalitatea auditului medical intern în timpul desfășurării actului medical, dar și evaluarea și managementul riscurilor asociate îngrijirilor medicale.

O altă activitate importantă din acordul de colaborare prevede implementarea de metode noi de endoscopie și chirurgie miniinvazivă endoscopică, dar și asistența metodică în organizarea conferințelor clinico-patomorfologice. Tot prin acest parteneriat se vor organiza și conferințe științifice, dar și mese rotunde, pe teme diferite ce țin de implementarea sistemelor de management al calității în Sănătate și al conceptului de calitate în spitale, dar și despre rolul comunicării, eticii și deontologiei în activitatea medicală.

De la ambele spitale vor participa în acest proiect atât medici și asistenți medicali, cât și personalul de la serviciile economico-financiare, de la Secția de Monitorizare Statistică Evaluare a Calității Asistenței Medicale, statisticieni și economiști.

„Din Spitalul Municipal de Urgență Moinești, echipele sunt reprezentate de staful de conducere, respectiv manager, director medical, director financiar-contabil, director de îngrijiri, dar și din șefii de secție și compartimente de la Chirurgie, Gastroenterologie, Compartimentui de Primire Urgență, ATI, Compartimentul de Management al Calității în Sănătate. Este o premieră medicală, pentru că vorbim de un parteneriat cu un spital clinic din Republica Moldova, însă noi mai avem astfel de parteneriate și cu alte unități medicale din Uniunea Europeană, din Israel și Ucraina. Acum, am încheiat acest acord, în urma faptului că la ultimele trei ediții ale «Zilelor Medicale», Spitalul Clinic din Chișinău a venit mereu la noi cu o echipă complexă și și-a dorit acest schimb de experiență, ei venind cu această propunere. Deja prima echipă de 8 membri se află în spitalul din Moinești, unde participă la activitatea medicală de aici, conform programului stabilit. În octombrie, tot prin acest parteneriat, am fost și eu invitat de onoare la Congresul Internațional de Management Spitalicesc, care va avea loc la Chișinău.”
Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești

Alte articole