S-au finalizat testările naționale pentru elevi, dar de astăzi și profesorii care vor să se titularizeze în învățământ intră în sălile de examen. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, pe 17 iulie este programată proba scrisă în examenul de Titularizare 2019. În Bacău sunt disponibile doar 182 de posturi/catedre titularizabile, dintr-un total de 1.183 de coduri vacante sau rezervate, respectiv posturi/catedre sau număr de ore variabile. Sunt înscriși în total județ 805 candidați.

Cele mai mari solicitări sunt pe învățământul preșcolar – 86 de dosare înscrise, Educație fizică și sport – 75 de dosare, Limba română – 72, învățământul primar – 69, Matematică – 59, Pedagogie specială – 27.
Cele mai multe posturi/catedre titularizabile sunt pe: învățământ preșcolar (educatori) – 48, din care 16 în municipiul Bacău, 8 – Educație fizică și sport (3 în Bacău), pe învățământul primar (învățători) – 15 (3 în Bacău) și Matematică – 3 (niciunul în Bacău). Foarte puține locuri însă față de cereri! Interesant este și faptul că deși la Limba română sunt 72 de dosare depuse, anul acesta nu este niciun post titularizabil pe această disciplină!

Două centre de examen

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a stabilit două centre de examene pentru Titularizarea 2019, respectiv Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” și Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, ambele din municipiul Bacău. Examenul începe la 10.00 și durează patru ore. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educației. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată în sistemul de învățământ. Pentru a deveni titulari, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris de titularizare, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și inspecția în profilul postului.

Când se vor afișa rezultatele

Primele rezultate se vor afișa marți, pe 23 iulie. Între 23 și 24 iulie 2019 se pot depune contestațiile la Inspectoratul Școlar. Pe 30 iulie 2019 este programată afișarea rezultatelor finale.
Imediat, pe 31 iulie 2019 se va realiza repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Apoi, în funcție de locurile stabilite pentru anul acesta, se vor repartiza în ședințe publice și candidații care se pot angaja pe perioadă determinată.

Notă: În mod excepţional, absolvenții promoției 2019 (studiilor medii /postliceale /universitare de licență /universitare de masterat /departamentelor pentru pregătirea personalului didactic /departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor /programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere chiar în data examenului, pe 17 iulie 2019. Absolvenții promoției 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor declarate vacante /rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor /programului de pregătire psihopedagogică.