Cu o experienţă de 58 de ani în învăţământul superior, Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admitere 1.042 de locuri finanţate de la buget pentru licenţă, master şi doctorat.

Oferta educaţională a celor 5 facultăţi – Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii – cumulează 4.205 locuri, reprezentând capacitatea totală de şcolarizare, incluzând locuri pentru tinerii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, domenii prioritare şi românii de pretutindeni. Prin cele 36 de programe de studii universitare de licenţă, 27 de master şi 2 de doctorat Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău acoperă aria domeniilor şi specializărilor cerute de piaţa forţei de muncă din zona centrală a Moldovei. Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în acelaşi domeniu sau în domenii conexe acreditate.

Perioadele de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licenţă la cele cinci facultăţi sunt: Facultatea de Inginerie 10-26 iulie; Facultatea de Litere 15-27 iulie; 15-24 iulie (PIPP); Facultatea de Ştiinţe 15-29 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 10-31 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 8-19 iulie.

Absolvenţii de licenţă care vor să urmeze studiile de master se pot înscrie după cum urmează: Facultatea de Inginerie 10-26 iulie; Facultatea de Litere 15-26 iulie; Facultatea de Ştiinţe 15-25 iulie; Facultatea de Ştiinţe Economice 10-30 iulie; Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 15-23 iulie.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată, de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, peste 1.600 burse de studii, stagii de practică şi internship, cazare în căminele universităţii, servirea mesei la Restaurantul Universităţii, posibilitatea de documentare şi studiu la Bibliotecă, tabere studenţeşti gratuite la mare şi la munte. De asemenea, studenţii pot acumula experienţă prin practică la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV şi pot efectua activităţi extra-curriculare (înscrierea în Formaţia de dansuri populare „Pasteluri băcăuane” şi echipa de majorete „Cheia succesului”, proiecte iniţiate de Liga Studenţească etc.)

Universitatea a pus dispoziţia candidaţilor două linii telefonice deschise: 0787.539.061 și 0234.542.411, precum şi două platforme: admitere.ub.ro şi arp.ub.ro, care oferă informaţii complete despre admitere.

„Pentru a veni în ajutorul studenţilor, Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău a depus 6 cereri de proiecte de dezvoltare instituţională, din care 4 au fost finanţate de CNFIS, proiecte care vizează Societatea Antreprenorială Studenţească, serviciile de consiliere pentru studenţi, internaţionalizarea şi excelenţa în cercetare. Totodată, universitatea noastră este lider de proiect POCU şi partener în alte două proiecte care asigură practica studenţilor şi dobândirea unor competenţe transversale de antreprenoriat. Toate aceste proiecte nu se puteau realiza fără colaborarea şi parteneriatele cu instituţiile şi organizaţiile din mediul economic şi social băcăuan. Universitatea susţine studenţii şi Liga studenţească prin acordarea de burse de studii, sociale, de performanţă şi mobilitate internaţională. Prin toate aceste acţiuni, Universitatea este aproape de studenţi, care sunt partenerii noştri în activitatea didactică, de cercetare şi în special în cele extra-curriculare”.
Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

„Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău este o universitate regională, dar numărul şi calitatea colaborărilor sale cu parteneri din alte ţări îi conferă, de asemenea, un caracter internaţional. Amintim participarea universităţii în importante proiecte europene, cum ar fi Orizont 2020, programul LIFE+, reţelele COST, în calitate de coordonator sau de partener. Un loc important în deschiderea internaţională a universităţii îl are progarmul ERASMUS+, care oferă suport pentru mobilităţile membrilor comunităţii academice băcăuane în toate universităţile partenere. Astfel, în anul 2018, universitatea a colaborat cu 129 de instituţii din ţările programului. Remarcăm, în acest context, colaborarea specială cu universităţi din Spania, Franţa şi Italia, cu care se realizează doctorate în co-tutelă. Deschiderea prin proiectul ERASMUS+ către ţările partenere ne oferă posibilitatea unor noi colaborări cu universităţi din Canada, Chile, Africa de Sud.
O altă componentă a internaţionalizării Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău se referă la calitatea acesteia de membră a Agenţiei Universitare a Francofoniei. Bursele Eugen Ionesco, oferite în acest cadru, au permis cercetătorilor din ţările Africii să realizeze stagii de doctorale şi post-doctorale în universitatea noastră”.
Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău