Din aceasta luna si pâna la toamna, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) le va oferi bacauanilor care vor sa devina fermieri noi oportunitati de obtinere a unei finantari nerambursabile prin PNDR 2020. Astfel, începând cu data de 8 iulie 2015 sunt disponibile sesiunile pentru 4 submasuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, respectiv: Submasura 4.1a (Investitii în exploatatiile pomicole), Submasura 4.2 (Investitii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole), Submasura 4.2a (Investitii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol) si Submasura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici).

„Printre investitiile eligibile la Submasura 4.1a «Investitii în exploatatii pomicole» se numara reconversia plantatiilor existente, înfiintarea de plantatii pomicole si pepiniere, înfiintarea, extinderea si/ sau modernizarea sistemelor de depozitare”, a subliniat Andrei Seto, directorul AFIR Bacau. Totodata, la Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii în procesarea/ marketingul produselor agricole”, se pot solicita fonduri pentru finantarea si constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor, unitatilor de procesare sau achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor agro-alimentare în cadrul lanturilor alimentare integrate.

Urmeaza Submasura 4.2a „Investitii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” unde se pot solicita fonduri pentru investitii în tehnologii de eliminare a deseurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activitati de marketing sau generate de investitiile în active necorporale. In fine, solicitantii Submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” pot primi finantare pentru ferma mica în vederea asigurarii îmbunatatirii activitatii economice si de mediu a acesteia, conform activitatilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea în bune conditii a PA aprobat, pot fi eligibile.

Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submasuri. Procedura de evaluare si selectie va fi afisata pe site-urile www.afir.info si va fi disponibila la sediile AFIR. Termenul limita de depunere pentru aceste sesiuni de cereri de proiecte este 30 octombrie 2015, ora 16:00.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ