Toate centrele din judet ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) vor lucra în toate weekend-urile, dupa un program normal. Masura se va aplica pâna la data limita de 15 iunie si a fost decisa de catre ministrul de resort in scopul depunerii la timp a cererilor unice de plata a subventiilor fara a fi penalizati.

„Vom lucra toate weekend-urile care mai sunt pâna pe data de 15 iunie, data limita pâna când pot fi depuse cererile unice de plata fara a fi penalizati, tocmai pentru a le oferi posibilitatea tuturor fermierilor de a face acest demers”, a declarat Ghita Burlui, directorul Centrului Judetean APIA Bacau (foto).

Totodata, reamintim ca au intervenit modificari in privinta documentelor generale obligatorii care trebuie depuse la dosarul Cererii unice de plata pentru suprafata în anul 2015. Astfel, la depunerea cererii unice de plata, fermierii trebuie sa prezinte la APIA si o copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului/certificatul de înregistrare fiscala, dupa caz, iar în cazul reprezentantului – o copie de pe datele de identificare, respectiv cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul; dovada detinerii unui cont bancar activ; procura notariala, în cazul în care fermierul persoana fizica împuterniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata în numele sau sau pentru a-l reprezenta în relatia cu APIA.

PUBLICITATE

In plus, mai trebuie prezentate adeverinta eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul în cauza, fara a mai fi nevoie si de copia dupa Registrul agricol. Pentru terenul aflat la dispozitia fermierului, în proprietatea sa, se prezinta copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului.

Daca fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate, poate prezenta o adeverinta eliberata de primarie, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevazuta la pct. 1), si o declaratie pe propria raspundere a fermierului, din care sa reiasa motivul privind lipsa titlului de proprietate.

Pentru terenul aflat la dispozitia fermierului sub alte forme decât în proprietatea sa, acesta prezinta tabelul centralizator cuprinzând: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participatiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum si contractul de concesiune/arenda încheiat cu Agentia Domeniilor Statului, fara a mai fi nevoie de copie dupa contracte.

Pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispozitia sa sub alte forme decât cele prevazute mai sus, acesta prezinta doar adeverinta eliberata de primarie. Pentru identificarea fara echivoc a parcelelor agricole utilizate, toti solicitantii prezinta tabelul centralizator prevazut în anexa OMADR 619/2015, întocmit si semnat de catre fermier si avizat de catre primaria pe raza careia se afla terenul.

loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ