De in această săptămână, proprietarii afacerilor mici lovite de criza generată de pandemie se pot înscrie la noua sesiune a Măsurii 1, pentru a primi sprijin din partea statului. În cadrul Schemei de ajutoare de stat COVID-19, statul acordă microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro. La prima sesiune de anul trecut, au rămas sume nealocate 65 de milioane de euro.

Bugetul pentru cea de-a doua sesiune este de 65 de milioane de euro, sumă de care ar putea beneficia, în total, 50.000 de firme. Sesiunea de înscriere va fi deschisă în perioada 12-22 octombrie 2021. Înscrierea în program se va face tot pe portalul de granturi IMM: https://granturi.imm.gov.ro. Se va aplica regula „Primul Venit, Primul Servit”.
Cine sunt beneficiarii?

Granturile pot fi accesate de către SRL-uri, PFA-uri, Întreprinderile individuale (II-uri), Întreprinderile familiale (IF-uri), dar și de ONG-uri sau CMI-uri (cabinete medicale individuale) dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19. Sunt eligibile firmele înființate până în octombrie 2019, care fie nu au niciun angajat (dovada se face prin bilanțurile depuse), fie au avut o cifră de afaceri, în anul anterior depunerii cererii, mai mare sau egală cu 5.000 euro. În cazul SRL-urilor înființate în 2019, cifra de afaceri trebuie să fie minimum 415 euro înmulțit cu numărul de luni de activitate. Plafoanele nu se aplică și beneficiarilor de tip PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, cabinete medicale individuale

Decontarea chiriei și a cheltuielor cu materiale sanitare

Și în această sesiune, microgranturile de câte 2.000 de euro se vor acorda tot sub formă de sumă forfetară. Cursul valutar utilizat va fi probabil cel din septembrie 2020, de 4,8395 lei. Prin urmare, ajutorul acordat va fi de … 9.679 lei. Plățile se vor face până la 31 decembrie 2023. IMM-urile afectate de pandemia COVID-19 pot folosi acești bani pentru a acoperi cheltuielile pentru stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de acestea. De asemenea, pot fi decontate datoriile către bugetul de stat, dar și datoriile curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități. Banii mai pot fi folosiți și pentru plata chiriei la sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea, dar și pentru decontarea cheltuielilor privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. Toate aceste cheltuieli sunt eligibile doar dacă TVA-ul este nerecuperabil.

Condiții de respectat

PFA-urile sau CMI-urile implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 trebuie să completeze o adeverință-formular pe care să o încarce în aplicațiade înscriere. Documentul va fi emis de unitatea sanitară unde beneficiarul a prestat serviciul sau de către direcția de sănătate publică județeană. Totodată, beneficiarii vor da o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să nu folosească banii în alte scopuri, în caz contrar riscând să-i înapoieze. Vor fi respinși aplicanții care, până la data înscrierii, nu au depus situațiile financiare contabile aferente anului 2019. De reținut și că firmele care au aplicat deja la Măsura 2 (granturi de câte 2.000-150.000 de euro), beneficiind de sprijinul acordat de stat, nu vor mai putea primi și microgranturi de câte 2.000 de euro în cadrul celei de a doua sesiuni a Măsurii 1. La fel și cei care au aplicat la sesiunea precedentă. Toamna trecută, când a fost lansată prima sesiune a acestui program, câteva sute de IMM-uri din județ au primit acești bani. Interesant e că, data trecută, a rămas necheltuită o sumă totală de 65 de milioane de euro (două treimi din bugetul Măsurii 1).

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE