După ce prefectul a cerut anularea precedentei hotărâri a Consiliului local prin care se acordau facilități fiscale în contexul pandemiei COVID 19, primarul Bacăului a propus o nouă hotărâre în acest sens.

Astfel, la ședința de miercuri, 24 iunie, consilierii vor discuta propunerea primarului Cosmin Necula de reducere a unor taxe și impozite. Astfel, se propune reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidentiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosintă printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz.

Reducerea se acordă, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgentă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

Cei care și-au întrerupt activitatea sunt scutiți de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz. Sunt propuse și acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public.

Astfel, începând cu data de 14.05.2020 şi pănă la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 185/ 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafetelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau detin certificatul pentru situaţii dc urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea partială a activităţii economice.

Se propune și anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipului Bacău.


PUBLICITATE