Liviu Chiscop, istoric şi critic literar, publicist, editor, autor de manuale, profesor, lider de sindicat, promotor al învăţământului particular, făcător de gazete, un om al cetăţii. Debutează publicistic în 1962, în “Steagul Roşu”, apoi în ATENEU, 1965, iar debutul editorial are loc în 1968. De-a lungul a 55 de ani, colaborează la peste 25 de publicaţii şi este “părintele” a cinci publicaţii, “Catedra”, apărută pe 5 ianuarie 1990, fiind prima publicaţie nou-nouţă tipărită imediat după Revoluţie.

Liviu Chiscop publică, cu mari eforturi, 20 de volume de critică şi istorie literară, în care adună tot ceea ce a publicat în ziare şi reviste, asumându-şi, pe lângă rolul de cercetător asiduu prin arhive (primul loc de muncă a fost ca metodist la Biblioteca Judeţeană Bacău) şi pe cel de adevărat detectiv prin analele istoriei literare, aşa cum se întâmplă cu cele trei “dosare”: Vasile Alecsandri, Ion Luca şi Corneliu Dima-Drăgan.

O bibliografie completă a neobositului “cronicar” al vremurilor a publicat Cornel Galben în “Personalităţi băcăuane”, vol. VII, Editura Corgal Press, 2014. Nu putem să nu menţionăm o importantă realizare a publicistului Aurelian Chiscop, “Efecte secundare. Opinii despre cărţile şi revistele scriitorului Liviu Chiscop”, o culegere de texte, semnate de diferiţi autori, publicate într-o manieră interesantă, pe de o parte vocea “inculpatului”, pe de altă parte (mai consistentă) cea a “acuzării”.

Cărţile istoricului şi criticului literar Lliviu Chiscop, la masa judecăţii

“Liviu Chiscop face într-adevăr figura omului interesat de destinul cultural al propriei cetăți. Cărțile autorului au fixat repere peste timp, propunând adesea judecăți de valoare valide. Interesat deopotrivă de tradiție, continuitate și forme moderne ale expresiei artistice.”
Marius Manta

Prânz literar cu Liviu Chiscop

Sub aceste auspicii s-a desfăşurat vineri, de la ora 11.00, la Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” (nici nu se putea un loc mai nimerit) întâlnirea publicului băcăuan cu profesorul, istoricul şi criticul literar Liviu Chiscop, pusă sub inspirata locuţiune “Genius loci” (din latină, care înseamnă “spiritul (duhul) locului”), devenit proiect sub semnătura lui Adrian Jicu, directorul acestei instituţii. Motivul? “Productiv”, “harnic”, cercetător fără astâmpăr, Liviu Chiscop a venit la “prânzul” literar cu două noi apariţii editoriale: “Pe creasta noului val. Critică de întâmpinare”, Editura TIPO MOLDOVA, Iaşi, 2017, şi “Laba de leu. Eseuri de critică şi istorie literară 2015-2016”, Editura CARTEX, Bucureşti 2017. Cu toate că ora şi vremea ar fi putut constitui obstacole în calea “mesenilor”, Sala Multimedia a bibiliotecii s-a populat fix pe numărul de scaune existent.

Introducerea a aparţinut, ca de fiecare dată, amfitrionului, carismaticul critic literar Adrian Jicu: “Ne propunem să aducem în discuţie, în circulaţie, oameni frumoşi, importanţi, pentru ceea ce înseamnă cultura băcăuană de astăzi, de aceea sunt foarte bucuros că profesorul Liviu Chiscop a acceptat să lanseze cele două volume astăzi, aici, mai ales, îmi place să o spun, invitatul nostru a fost, pe vremuri, bibliotecar metodist, adică este de aici, de-al nostru, unul dintre utilizatorii cei mai fideli ai acestei instituţii de cultură, un apropiat de carte. Dacă vorbim de cărţi, putem pune numărul 20 sub linie, dacă adunăm. Lucrările profesorului Liviu Chiscop sunt cărţi de recuperare, de restaurare, de valorificare a patrimoniului, a ceea ce înseamnă moştenirea culturală băcăuană”, a spus Adrian Jicu.

Cele două cărţi prezentate sunt şi cele două ipostaze ale autorului, istoric literar (“Laba de leu”), unde se ocupă de Alecsandri, Eminescu, Horia Vintilă, George Bacovia, Ion Luca, Corneliu Dima-Drăgan etc. Ca un adevărat arheolog sapă după documente, le scoate la lumină şi le comentează, unele opinii sunt inedite, curajoase, mai ales când vine vorba de locul şi anul naşterii lui Vasile Alecsandri, mereu în dispută cu alţi istorici literari. Meritul incontestabil al autorului este aplecarea asupra documentului, care îl ajută să-şi argumenteze ipotezele. A doua ipostază este cea de cronicar literar, ataşat de actualitate, materializată în volumul “Pe creasta noului val”, unde găsim referinţe despre Grigore Codrescu, Georgeta Darie, Victor Munteanu, Daniel Nicolescu, Mioara Băluţă, dar şi despre Ion Luca sau Corneliu Dima-Drăgan.

Misiunea de critic al “criticii” profesorului Liviu Chiscop i-a revenit prof. univ. Constantin Călin, cel care, şi în 2014, la Centrul “George Apostu”, i-a prezentat nu mai puţin de patru volume. De altfel, universitarul băcăuan cunoaşte foarte bine activitatea publicistică a invitatului de onoare la “Genius loci”, fiind, ca să spunem aşa, “naşul” lui Liviu Chiscop, la prima semnătură, în 1965, în Ateneu. Pasionat de istoria literară, de patronimică, Constatin Călin a început cu o întrebare: De unde vine numele de “Chiscop”? E o variantă regională a numelui de episcop, egal “echiscop” etc. Mai bine de o oră, profesorul Călin a procedat la o documentată istorie literară a Bacăului, cu trimiteri directe la nume ilustre ale culturii de pe malurile Bistriţei:

“Oameni care şi-au găsit aici un rost. Unul dintre ei este şi Liviu Chiscop, alături de mulţi alţii, absolvenţi ai Institutului Pedagogic din Bacău, o parte plecaţi, dar şi mulţi tineri, aflaţi în plină febră creatoare”. Cum se întâmplă de fiecare dată, profesorul Constantin Călin nu s-a mărginit doar la subiectul în sine al întâlnirii, ci a abordat şi teme la zi specifice creaţiei literare, a rolului, rostului şi soartei scrisului, a costurilor morale, fizice şi financiare din acest domeniu slăvit, hulit, dar mereu învingător prin ceea ce rămâne: valoarea. “O lansare de carte are partea ei de reclamă şi partea ei de discuţie, de colocviu.

Cele două titluri provoacă, «Laba de leu» provoacă, dar este şi o proiecţie a ceea ce vrea autorul să fie, celălalt, «Pe creasta noului val», este o proiecţie a ceea ce vrea autorul să fie cei despre care scrie. Un autor de asemenea texte trebuie să fie validat şi de publicaţiile naţionale, ceea ce astăzi este foarte greu, meritul lui Liviu Chiscop este că textele lui au apărut în locuri onorabile, în reviste de prestigiu. Contribuţiile, cu adevărat remarcabile sunt în domeniul istoriei literare, chiar dacă situaţia istoricului este ingrată, opiniile, afirma’iile, judecăţile pot suferi, peste timp, din cauza mersului istoriei, se descoperă noi documente, cunoştinţele se amplifică, apar noi cărţi. De aceea, istoricul este obligat, el însuşi să fie pe «creasta valului»”, a mai spus criticul şi istoricul literar Constantin Călin.

Autorului celor două volume lansate nu i-a mai rămas decât să se aşeze la…masă şi să ofere autografe, în timp ce oaspeţii au trecut la şampanie.

„Cartea lui Liviu Chiscop, consacrată dramaturgului Ion Luca, are valoarea unei opere de referință, imposibil de omis de către orice viitor cercetător al dramaturgiei românești, fiind scrisă cu o profundă conștiință a responsabilității.”
Marius Manta, critic literar

“Despre el (Vasile Alecsandri-n.n.) s-au scris numeroase cărți și studii, dar nimeni n-a atins profunzimea, claritatea și adevărul gol- goluț al existenței sale. O face acum profesorul Liviu Chiscop într-o carte scrisă cu har și talent, ca urmare a unor cercetări minuțioase, care restabilesc cu exactitate toate etapele vieții scriitorului(…) Cartea lui Liviu Chiscop este o contribuţie la istoria literaturii române.”

Vasile Pruteanu, despre “Cazul Alecsandri. I. O ivire pe lume romantică. Adevăr şi legendă despre obârşia poetului”

“Militant pentru educaţia generaţiei de cetăţeni ai zilei de mâine, Liviu Chiscop este un luptător, cu inima şi mintea, pentru viitor. Şcoala a fost şi trebuie să rămână laboratorul şi altarul conştiinţei naţionale. Aici se cercetează şi se consfinţesc valorile care trebuie să însufleţească idealurile unui popor.”
Vasile Sporici, “În tranşeele istoriei. Între totalitarism şi democraţie”

“În ansamblu, Liviu Chiscop ne oferă o cercetare meritorie, de primă importanţă pentru istoria revistei Ateneu şi pentru făuritorii ei în jumătate de secol.”
Theodor Codreanu, despre “ Bacovia în Revista Ateneu. 1964-2014. Studiu introductiv şi bibliografie”

“Eseurile semnate de Liviu Chiscop dezvăluie o critică de tip didactic, cantonată asupra unor aspecte discutate/disputate, pe care se străduieşte să le resolve prin trimitere la document. Eu un exerciţiu necesar, pe care îl face cu răbdare de istoric literar obişnuit să scormonească arhivele şi colecţiile vechi, pentru a merge pe urma unor informaţii peste care alţii au trecut cu uşurinţă.”
Adrian Jicu, Prefaţă la volumul “Laba de leu”

De acelaşi autor

Tradiţie şi continuitate. Monografia bibliotecii din Vânători-Neamţ, Bacău, Bibilioteca Municipală, 1968; George Bacovia. Bibliografie. Biblioteca Municipală, 1972; Literatura Română. Clasele V-VIII, (În colaborare). Bacău, Editura “Grigore Tabacaru”, 1997; În tranşeele Istoriei. Între totalitarism şi democraţie. Editura “Grigore Tabacaru”, 1998; Paharul cu otravă. Adevăr şi ficţiune despre destinul lui Bacovia. Editura “Grigore Tabacaru”, 1999; Literatura română. Comentarii-Analize-Sinteze, Bacău, Editura “Grigore Tabacaru”, 2000. (În colaborare); Literatura pentru copii. Manual pentru liceele pedagogice, şcoli postliceale şi colegii universitare pedagogice, Bacău, Editura “Grigore Tabacaru”, 2000; Eminescu. Proză literară. Didactica receptării, Bacău, Editura “Grigore Tabacaru”, 2001; Poezia lui Eminescu. Teme fundamentale. Editura “Grigore Tabacaru”, 2001; Grigore Tabacaru. 1883-1939. Bibliografie. Editura “Grigore Tabacaru”, 2008; Bacăul cultural. File de istorie. Editura “Grigore Tabacaru”, 2009; Limba şi literature română. Texte şi comentarii. Autori canonici, Opere representative, Bacău, Editura “Grigore Tabacaru”, 2010; Cazul Alecsandri. I. O ivire pe lume romantică. Adevăr şi legendă despre obârşia poetului. Editura “Grigore Tabacaru”, 2013; Drama lui Ion Luca. Monografie. Editura “Bacovia”, 2013; Teoria literaturii. Concepte operaţionale, Bacău, Editura “Egal”, 2014; Destine literare. Portrete şi medalioane-Stucii şu eseuri, Editura “Rovimed Publishers”, 2014; Bacovia în Revista “Ateneu”. 1964-2014. Studiu introductiv şi bibliografie, Bacău, Editura “Rovimed Publishers”, 2014. Laba de leu. Eseuri de critică şi istorie literară, 2015-2016, Editura Cartex, Bucureşti, 2017.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ