Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, de astăzi, 3 iulie, și până pe 7 iulie, absolvenții de gimnaziu care au trecut de Evaluarea Națională își pot depune dosarele de înscriere în colegiile și liceele băcăuane.

Locuri pentru toți elevii

Pentru anul școlar următor 2019 – 2020, în planul de școlarizare al județului Bacău sunt prevăzute 4.004 de locuri, pentru învățământul la zi, adică 143 de clase. Dintre acestea, 2.268 de locuri sunt pentru filiera teoretică, 1.344 pentru cea tehnologică, iar 392 pentru filiera vocațională.

Locuri pe filiera teoretică sunt doar în 19 licee și colegii băcăuane, respectiv: în 10 colegii și licee din municipiul Bacău („Vasile Alecsandri”, „Gh. Vrănceanu”, „Ferdinand I”, Catolic „Sf. Iosif”, „Mihai Eminescu”, Pedagogic, Economic, „Henri Coandă”, „N.V.Karpen” și „A. Saligny”), 4 – în Onești („D. Cantemir”, „Gr.Moisil”, „Gh. Asachi”, „Nadia Comăneci”), și câte unul în Moinești („Spiru Haret”), Comănești („D.Ghika”), Tg.Ocna („C. Negri”), Buhuși („Ion Borcea”) și Podu Turcului („Al. Vlahuță”).

Locuri pe filiera tehnologică:
• În Bacău – 700 de locuri la:
Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău – 308
Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău – 168
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău – 28
Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău – 84
Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău- 112
• În Onești – 252 de locuri
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” – 224
Liceul Tehnologic „Petru Poni” – 28
• Alte 392 de locuri la:
Liceul Tehnologic „Ion Borcea” Buhuși – 28
Colegiul Tehnic „Gr. Cobălcescu” Moinești – 112
Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești – 84
Liceul Tehnologic Dărmanești – 56
Liceul Tehnologic Podu Turcului – 56
Liceul Tehnologic „J.M. Elias” Sascut – 56

Locuri pe filiera vocațională:
• Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău – 112
• Liceul cu Program Sportiv Bacău – 84
• Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Onești – 56
• Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău – 28
• Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești – 56
• Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău – 56

Acestora li se adaugă alte 56 de locuri la învățământ seral (la Liceul Tehnologic Onești – 28 locuri pe mecanică și Liceul Tehnologic „J.M. Elias” Sascut – 28 locuri profil tehnic) și 84 la frecvență redusă (doar la Colegiul Tehnic de Comunicații “N.V.Karpen” Bacău pe Științe sociale).
Mai sunt și 2.128 de locuri la învățământul profesional și dual, însă pentru acestea prima etapă de admitere a avut loc între 24 și 26 iunie. Dar și aici este o a doua etapă de admitere care începe în data de 22 iulie, pe locurile rămase libere.
Tot în județul nostru sunt și 47 de locuri la învățământul special, dar acestea nu participă la repartizarea computerizată.

Repartizarea computerizată

Admiterea în liceu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv. Nu participă la această repartizare computerizată elevii care au ales învățământul profesional, seral sau cu frevență redusă, dar nici cei care au optat pentru liceele vocaționale. Aceștia din urmă sunt repartizați în funcție de notele obținute la probele vocaționale, pe care le-au susținut deja, și numai în caz de departajare (mai mulți candidați pe un loc) se ia în considerare și media de la Evaluarea Națională.

Mai multe opțiuni pe fișe, mai multe șanse la repartizare

Candidații pot participa la repartizarea computerizată prin completarea fișelor de înscriere într-un singur județ. ATENȚIE! Procesul este destul de solicitant, atât pentru elevii candidați, cât și pentru profesorii diriginți, având în vedere că, în afara situațiilor clare, cu note cât mai apropiate de nota maximă, trebuie găsit răspuns la mai multe necunoscute: cum sunt notele față de cele din anul precedent, care sunt profilele cele mai căutate etc. Cert este că pe fișa de înscriere trebuie completate cât mai multe opțiuni, cât mai multe coduri, pentru ca elevul să beneficieze de o repartizare computerizată cât mai aproape de ceea ce își dorește să studieze în viitor.

Media generală obținută la Evaluarea Națională va conta în proporţie de 80% la admiterea în liceu, restul de 20% fiind media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Important de avut în vedere:

– completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se face în ordinea preferințelor candidaților;
– pe primele locuri sunt completate opțiunile care sunt dorite cel mai mult;
– completarea unui număr mai mare de opțiuni NU poate dăuna în niciun fel; în schimb un număr mic de opțiuni poate afecta șansele de a fi admis candidatul;
– validarea fișelor este obligatorie pentru toți candidații;
– se recomandă completarea cu responsabilitate în fișele de înscriere a opțiunilor de admitere și verificarea atentă a corespondenței între codurile înscrise în fișă și opțiunile exprimate, având în vedere că o opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită.
Toate datele privind numărul de locuri disponibile pe fiecare liceu și ultima medie de admitere anul trecut în fiecare instituție de învățământ sunt înscrise în broșura de admitere pusă la dispoziția părinților, elevilor și profesorilor în mod gratuit, încă de luna trecută, de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

CALENDAR admitere

– 3 – 7 iulie: Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere la liceu
– 4 – 8 iulie: Verificarea fişelor de înscriere la liceu și corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată
– 12 iulie: Repartizarea computerizată la liceu (etapa I)
– 15 – 18 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi;
– 18 iulie: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere;
– 19 – 23 iulie: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în prima etapă a repartizării computerizate;
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal
– 23 iulie – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă;
– 24/30 iulie – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară (aici pot aplica și cei peste 480 de absolvenți care au absentat la Evaluarea Națională), pentru cei care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare (cei 806 de corigenți, de exemplu);
n 31 iulie / 1 august – Repartizarea finală a absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară.