Firmele băcăuane și persoanele fizice pot beneficia de eșalonarea datoriilor strânse de la începutul pandemiei și până în prezent. Pot beneficia de această înlesnire persoanele juridice care au acumulat datorii mai mari de 5.000 de lei și persoanele fizice cu debite peste 500 de lei.

Facilitatea este conținută într-o ordonanță de urgență, publicată în Monitorul Oficial. Astfel, vor fi eşalonate la plată pentru cel mult 12 luni obligaţiile bugetare principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanşată starea de urgenţă şi până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În plus, până la 25 decembrie, nu se vor percepe dobânzi şi penalităţi pentru obligaţiile fiscale neachitate la termen, a căror scadenţă s-a împlinit după declanşarea stării de urgenţă.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, contribuabilul are termen până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, pentru a depune o cerere la Fisc, împreună cu graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare.

Pot beneficia de aceste înlesniri, firmele care nu au avut obligaţii bugetare restante la data declarării stării de urgenţă şi neachitate ulterior, nu se află în procedura insolvenţei sau a dizolvării și au depuse toate declaraţiile fiscale. Eşalonarea la plată este valabilă pentru sume mai mari de 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Care sunt avantajele

Aplicarea acestor măsuri vine și cu o serie de avantaje în favoarea contribuabilului. Astfel, este diminuat termenul de soluționare a cererii, la doar 5 zile de la depunerea acesteia, întrucât nu va fi nevoie de o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului. În plus, procedura este simplificată, prin depunerea unei simple cereri, înlăturându-se obligativitatea atașării și a altor documente justificative. În acest termen de 12 luni, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare care fac obiectul eșalonării la plată. Nu în ultimul rând, pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată.PUBLICITATE