Șase colegii și licee din Moldova, printre care patru din județul nostru, s-au reunit într-un proiect european care va dezvolta competențe cheie pentru elevii participanți, în domeniul IT. Concret, aceștia vor învăța date despre comerțul electronic, pe care le vor implementa în cariera lor profesională, dar și în școlile din care provin, în cadrul cluburilor de informatică. Selecția lor urmează să se realizeze, iar grupul țintă sunt elevii din clasele a XI-a, de la profilul matematică-informatică.

Proiectul Erasmus+ KA1 REAL IT 2020-1-RO01-KA102-078788 este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, având un grant aprobat de 304.140 euro. Acesta răspunde în mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consorțiului format din 6 școli din regiunea N-E a României: Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” (coordonator) Bacău, Colegiul Național „Roman Vodă” Roman, Colegiul Național „Costache Negri” Tg. Ocna, Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani și Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău.

Scopul proiectului este cel de cooperare interinstituțională la nivel regional și european, în vederea creșterii calității educației oferite de școlile din consorțiu, prin dezvoltarea competentelor cheie, profesionale și personale ale elevilor, într-un mediu de lucru real, în vederea sprijinirii orientării lor către o carieră IT, în țară sau în străinătate, conform pregătirii lor inițiale.

Proiectul se va desfășura în perioada 2020-2021 și are următoarele obiective specifice:

– dezvoltarea de competențe profesionale informatice legate de comerțul electronic, de către 96 de elevi, de la profilul matematică-informatică, din liceele din consorțiu, prin stagii de practică de 90 de ore, în companii IT dintr-o țară străină, certificate prin Europass Mobility;

– dezvoltarea de către cei 96 participanți elevi de competențe cheie, lingvistice, soft skills și abilități personale, printr-o primă experiență de mobilitate europeană;

– conștientizarea și înțelegerea de către cei 96 participanți elevi a altor culturi și a sentimentului de cetățenie activă și identitate europeană;

– creșterea capacității de internaționalizare a 14 instituții europene din domeniul educației și piața muncii, prin cooperare și schimb de bune practici în formarea inițială.

Se va organiza o selecție pentru participanții elevi, câte 16/instituție. Grupul țintă sunt elevi clasa a XI-a, profil mate-info, ce susțin la finalul studiilor liceale „Atestat de competențe profesionale în informatică”. Aceștia vor urma un program de pregătire (pedagogică, lingvistică și culturală), înainte de realizarea mobilităților de formare.

Se va colabora cu 5 companii IT de primire internaționale: SSM Global Trainning Services LTD și Lazarou CTC, din Paphos (Cipru), Marabelia Coop. V și Idea y Disena SL, din Valencia (Spania) și InForTrainig Formacao Unipessoal, LDA din Barcelos (Portugalia), precum și cu 3 companii intermediare: Rivensco Consulting LTD, Cipru, Universal Mobility SL, Spania, și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia. Aceștia vor asigura plasamente de formare pentru elevi, conform unui Acord de Învățare, pentru dobândirea de competențe profesionale de realizare site-uri de comerț electronic, utilizând WordPress, XAMPP și WooCommerce. Vor fi 6 fluxuri de elevi/școală. Recunoașterea competențelor participanților se va face prin documentul Europass Mobility. În finalul proiectului se va realiza o expozitie digitală de site-uri de comerț electronic realizate de participanți.

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra participanților, care vor dobândi experiență și deschidere către comunicarea interculturală prin lucrul într-un context și cu o echipă multiculturală, plurilingvistică, vor fi mai competitivi pe piața muncii fiind mai pregătiți și mai motivați să-și aleagă o carieră IT în țară sau în străinătate. Proiectul va contribui, totodată, la creșterea prestigiului, a calității activității instituțiilor din cadrul parteneriatului și la promovarea acestora în context european, la creșterea calității formării inițiale pe care o oferă și va înlesni contactul școlilor cu piața muncii europene. Proiectul va avea impact pozitiv și pe plan local prin activități de diseminare și multiplicare: prin organizarea de ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentări și mese rotunde, unde vor participa agenți economici locali, factori de decizie, instituții de învățământ, părinți, elevi și profesori. Mai mult, participanții vor fi formatori pentru colegii lor în cadrul unui Club IT. Rezultatele proiectului vor fi integrate în activitățile/ proiectele școlilor participante și vor fi disponibile pe site-ul de proiect timp de 5 ani.PUBLICITATE