În iubirea sa nemărginită faţă de toți oamenii, Isus, ca să ne mântuiască, ne-a dat parabola din evanghelia de astăzi (Lc16,1-13), denumită impropriu: administratorul nedrept! Această denumire îngreunează înţelegereaînvăţăturiiacestei parabole, fiindcă ni se pare că Mântuitorul nostru laudă o nedreptate, ceea ce nu este deloc adevărat. Ceea ce interesează în parabolă nu-i omul bogat, nici administratorul cu datoriile sale şi cu datornicii stăpânului său şi nici lipsa de onestitate cu care acţionează, ci mai cu seamă abilitatea cu care administratorul îşi aranjează viitorul.
Cu toţii avem o mulțime de bogății: viaţa, mintea, voinţa, memoria, sănătatea şi puterea de muncă, autoritatea, onoarea, bunurile materiale de multe feluri. Apostolul Paul ne adresează şi nouă aceeaşi întrebare ca şi corintenilor: „Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te făleşti ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1Cor 4,7). Și dacă avem atâtea bogații, de ce nu suntem în stare să mai oferim și altora din ceea ce avem? Aceasta nu este o chestiune numai de caritate, ci şi de dreptate. sfântul Vasile cel Marespunea: „Pâinea care vă prisoseşte este pâinea celui flămând; haina care îţi atârnă în şifonier este haina celui gol; încălţămintea pe care voi nu o purtaţi este încălţămintea celui desculţ; banul pe care îl ţineţi ascuns este banul săracului; faptele de caritate pe care voi nu le săvârşiţi sunt tot atâtea nedreptăţi pe care le comiteţi”.
Și cu siguranță știm cu toții că adunarea averii cinstite, peste necesarul vieţii, este lăcomie; adunarea averii necinstite este hoţie; păstrarea averii cinstite numai pentru sine este zgârcenie; până şi pomana dată săracilor poate căpăta caracter de pură filantropie sau de fariseism, dacă nu este făcută din iubire, fără a aştepta nimic în schimb.
Să facem o alegere înţeleaptă în viața noastră, sacrificând ceeace este mai puţin important, ceeace este vremelnic, pentru ce este cu adevărat preţios, pentru ce este veşnic.Duhul Sfânt să ne lumineze şi să ne întărească prin ruga întregii Biserici: Dumnezeule, care ai pus baza întregii legi în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele, dă-ne, ca, păstrând poruncile tale, să merităm a intra în viaţaveşnică (LR). Amin.
Pr. Richardo-Dominic Baciu
Biserica Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” – Bacău


PUBLICITATE