Sfântul Ioan, din a cărui evanghelie ne este propus și textul pe care l-am ascultat astăzi, începe Evanghelia sa cu aceste cuvinte: „La început era Cuvântul… și Cuvântul era Dumnezeu… și Cuvântul s-a făcut trup” (In 1,1-14). Prin aceste cuvinte el descrie misterul întrupării pe care îl celebrăm în fiecare an la sărbătoarea Nașterii Domnului: Dumnezeu, în planul său de mântuire și din iubire față de oameni, a ales să se întrupeze, devenind om asemenea oamenilor și împărtășind cu ei întru totul natura umană. „Cuvântul s-a făcut trup”, Cuvântul a coborât din cer și a trăit printre oameni în persoana lui Isus Cristos.

Ce minunăție! Dumnezeu, cel veșnic și atotputernic, devine om pentru a le arăta oamenilor drumul spre mântuire, spre viața cea veșnică. Și pe acest drum, Isus devine însoțitorul oamenilor: sărbătorește și se bucură cu cei fericiți, încurajează pe cei descurajați, vine în ajutorul celor împovărați, vindecă pe cei bolnavi. Dumnezeu împărtășește cu oamenii bucuriile și necazurile pe care ei le întâmpină în viața de zi cu zi, le este alături și îi susține.

Dar iată că cel ce a coborât din cer nu a vrut numai să ne arate proximitatea sa, ci mai mult: el ni s-a oferit ca hrană. Iarăși, ce minunăție! Cuvântul care s-a făcut trup devine acum pâine pentru ca oricine se hrănește din ea sa aibă viața veșnică. Viața veșnică! Iată care este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, iată pentru ce s-a întrupat, iată pentru ce ni s-a oferit ca hrană: pentru ca noi sa trăim în veci împreună cu El.

Hrănindu-ne cu aceasta pâine, care este trupul lui Cristos, vom avea puterea necesară pentru a trăi după îndemnul sfântului apostol Paul, acela de a fi „imitatorii lui Dumnezeu” (Ef 5,1) adică de a căuta ca în viața cotidiană să îndepărtăm de la noi „orice amărăciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie și orice răutate” (Ef 4,31) și să săvârșim binele, ce ne va permite să trăim acum într-o lume mai bună și, mai ales, ne va face părtași de viața cea veșnică pe care o așteptăm și la care sperăm cu toții.

Pr. Florentin Hălănduţ, Mănăstirea „Sfântul Augustin” Mărgineni

Alte articole