11 decembrie 2023
ActualitateDisciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul” va fi studiată de toți elevii de clasa...

Disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul” va fi studiată de toți elevii de clasa a XI-a, începând cu acest an școlar

Începând din anul școlar 2023-2024, toți elevii de clasa a XI-a vor studia disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul”, aceasta devenind obligatorie, în conformitate cu prevederile Legii 276/2021. Astfel, în luna martie a acestui an, planurile-cadru pentru liceu au fost modificate, disciplinei fiindu-i alocată o oră pe săptămână.

Noul curriculum propune elevilor nu doar cunoașterea istoriei evreilor și a momentelor tragice petrecute la jumătatea secolului trecut, ci și dezvoltarea unor valori umaniste și al toleranței, respectiv atitudini specifice cetățeniei democratice, care trebuie formate și consolidate pe parcursul anilor de liceu.

Programa cuprinde teme care va ajuta elevii să înțeleagă mai bine originea și cultura evreilor, provocările contemporane (antisemitism, xenofobie, genocid și amenințările la adresa normelor și a valorilor democratice) și memoria Holocaustului în secolul al XXI-lea. Este esențial ca elevii să cunoască această perioadă tragică din istorie.Competențele specifice disciplinei sunt:

-Sistematizarea informațiilor din diferite tipuri de surse în vederea stabilirii credibilității și a validității opiniilor

-Analiza comparativă a evenimentelor/proceselor/fenomenelor care au  generat Holocaustul

-Exprimarea opiniilor referitoare la impactul evenimentelor/proceselor/ fenomenelor istorice asupra societății, prin prisma multiperspectivității și a diversității culturale

-Aprecierea valențelor dialogului intercultural în exprimarea trăsăturilor propriei identități culturale

-Manifestarea unui comportament deschis față de diversitatea culturală

-Demonstrarea unui comportament care valorizează interculturalitatea ca trăsătură a comunității locale

-Analiza critică a consecințelor stereotipurilor, prejudecăților, rasismului, antisemitismului și a altor forme de discriminare

-Asumarea de roluri ce implică empatie și respectarea demnității umane

-Raportarea critică la experiențele trecutului pentru promovarea  unui comportament democratic,

iar domeniile de conținut sunt:

1.Identitate evreiască și educația despre Holocaust în secolul al XXI-lea

2.Evreii în istoria universală

3.Evreii în spațiul românesc în secolele al XIV-lea — al XX-lea

4.Holocaustul în Europa

5.Holocaustul în România, pe teritoriile aflate sub administrație românească și în nordul Transilvaniei

6.Evreii în România postbelică și memoria Holocaustului în secolul al XXI-lea

Holocaustul din România este un eveniment tragic, care nu poate fi contestat și face parte din cea mai sângeroasă perioadă din istoria românilor, când pe lângă peste un sfert de milion de evrei și romi și-au pierdut viața și peste 300.000 de militari români, în timpul celui de-al doilea război mondial.

Disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” are și un caracter de formare civică a tinerilor, într-o perioadă în care curentele extremiste, antisemite, xenofobe și rasiste sunt, din păcate, din ce în ce mai mult prezente, chiar și în societățile tradițional democratice.

În acest context școala, are un rol fundamental, fiind prima care trebuie să se ocupe de formarea elevilor, iar noua disciplină, devenită acum obligatorie este un instrument adecvat pentru combaterea acestor tendințe.

„Sistemul educațional din România se află în fața unei inedite provocări. Introducerea prin lege, începând cu anul școlar 2023 – 2024, a programei de studiu „Istoria Evreilor. Holocaustul”, care are ca scop dobândirea de cunoștințe și perspective noi despre istoria, cultura și tradițiile comunităților evreiești din România, modul în care această minoritate națională a contribuit la evoluția și modernizarea societății românești de-a lungul timpului, dar mai ales înțelegerea istoriei Holocaustului din România.

Această materie va fi studiată în învățământul liceal și profesional, în regim de o oră pe săptămână.

Ministerul Educației și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, mi-a oferit oportunitatea de a participa împreună cu 13 colegi și specialiști în domeniu, la grupul de lucru creat special cu scopul elaborării noii programe și, astfel, a introducerii în planul-cadru pentru liceu și învățământul profesional a unei noi discipline de studiu, care ar trebui predată de toți profesorii de istorie.

În perioada următoare Ministerul Educației își propune elaborarea unui ghid metodic, care să vină în sprijinul colegilor implicați în predarea acestui obiect de studiu. Desigur, în mod firesc, urmează și apariția unui, sau chiar a mai multor manuale.

Deocamdată, sub egida Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a apărut în format letric și electronic auxiliarul curricular „#LecțiadeistorieAltfel. Povești de viață din perioada Holocaustului”, coordonat de Alexandru Florian, Ana Bărbulescu și Gabriel Stan.

Menționăm faptul că acest instrument didactic a fost aprobat și avizat de Ministerul Educației. Lucrarea este destinată elevilor, cadrelor didactice, dar și tuturor celor care sunt curioși să (re)descopere istoria României sub diversele ei forme.

O altă componentă importantă a acestui demers este formarea profesorilor de istorie. Noi, la Bacău, în ultimii ani în parteneriat cu Ambasada S.U.A la București, Federația Comunităților Evreiești din România – Comunitatea Evreilor din Bacău și cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” am organizat complexe programe de formare continuă, cu participare internațională, avizate și acreditate de Ministerul Educației, la care au participat peste 500 de colegi din toată țara, atrași de acest subiect”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, cooautor al programei noii discipline.

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele știri