Direcția Agricolă județeană are conducere nouă. Adrian Solomon a preluat funcția de director executiv, iar Simona Barzaghideanu, care a condus instituția până acum, a devenit director executiv adjunct.

Adrian Solomon lucrează de mai mult timp la Direcția Agricolă Județeană Bacău, dar multă lume îl cunoaște încă de când era primarul comunei Farăoani.

În prezent Adrian Solomon se află în concediu de odihnă. La revenire îi vom solicita mai multe amănunte despre preluarea noii funcții și despre planurile pe care le are pentru instituție.

O restructurare parțială a fost făcută și la nivelul șefilor de servicii ale Direcției Agricole Bacău. La Serviciul Implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională, de exemplu, a fost numit șef de serviciu inginerul Gică Pîslaru.

Serviciul Monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistica agricolă, monitorizare de piață, este condus în continuare de inginerul Nicolae Asandei.