De la începutul mandatului de deputat în Parlamentul României, respectiv din 9 iulie 2018 şi până în prezent, am avut următoarea activitate parlamentară: 61 luări de cuvânt, 50 declaraţii politice, 28 de propuneri legislative iniţiate, din care 7 au fost promulgate legi, precum şi 53 întrebări şi interpelări.

În prezent, fac parte din Comisia permanentă pentru muncă și protecție socială, iar anterior am activat în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

De asemenea, sunt membru al Grupurilor parlamentare de prietenie cu Parlamentele din Regatul Belgiei, Canada, Luxemburg și Armenia.

LEGI PROMULGATE

LEGE nr.109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor;
LEGE nr.117 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
LEGE nr.150 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
LEGE nr.45 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;
LEGE nr.129 din 14 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
LEGE nr.147 din 23 iulie 2020 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor;
LEGE nr.152 din 24 iulie 2020 privind organizarea si finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor.

PROPUNERI LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ PARLAMENTARĂ

Cele mai importante dintre iniţiativele legislative aflate în fluxul parlamentar sunt următoarele:

* Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România;

* Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău;

* Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut;

* Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

* Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996;

* Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău;

* Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

* Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

* Proiect de lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitatea națională.

DECLARAŢII POLITICE

Cele 50 declaraţii politice prezentate până acum în secţiunea specială dedicată acestora din plenul Camerei Deputaţilor au abordat subiecte de actualitate din sfera politică, economică şi socială.

ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI

Cele 53 de întrebări şi interpelări au adus în atenţia conducerii Guvernului României probleme specifice ale locuitorilor, precum și aspecte punctuale cu care s-au confruntat autoritățile publice locale din județul Bacău.

Întreaga mea activitate din acest mandat poate fi urmărită accesând link-ul http://cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=343&cam=2&leg=2016

Deputat PNL Bacău, Elena HĂRĂTĂUPUBLICITATE