Antreprenorii băcăuani spun încă o dată că vor investiții în infrastructura de transport feroviar/foto: Ioan Bâșcă

antreprenorii locali care și-au prezentat opinia la reuniunea „Invest în România” organizată de Patronatul Județean al IMM-urilor cred că este un moment propice investițiilor

Județul Bacău are potențial pentru reluarea dezvoltării economice care îl caracteriza cu circa 27 de ani în urmă – au spus reprezentanții antreprenorilor locali, dar și cei ai autorităților locale care au participat la recenta reuniune „Invest în România” organizată de Patronatul Județean al IMM (PJIMM). „Județul – a opinat președintele PJIMM, Dan Paul Mălin Popa – trebuie să renască și pentru că acum se află într-o poziție mai puțin onorantă în Regiunea Nord-Est, după județele Suceava, Iași și Neamț, dar foarte aproape de nivelul județului Botoșani și înaintea județului Vaslui. Bacăul are o tradiție economico-socială și culturală puternică și un potențial uman bun, dar mediul economic băcăuan nu a fost favorabil pentru antreprenoriat”.

Suntem pe minus

O radiografie economică a județului Bacău, prezentată chiar de antreprenori, bazată pe date statistice, arată că numărul de unități economice locale active cu sub 250 de salariați, deci IMM-uri, este în scădere față de anul 2008 (anul declanșării crizei economice). Numărul de salariați al acestor întreprinderi are cam aceeași evoluție. După o cădere mai accentuată în perioada 2009 – 2010, când criza economică și-a spus cuvântul, au apărut creșteri foarte timide, însă, în continuare sub nivelul anului 2008. Cifra de afaceri a acestor unități a avut o creștere mai accentuată în ultimii ani, dar aceasta este influențată și de inflație. În anii 2015 – 2016 nu prea am avut inflație, dar în acest an fenomenul revine. Și nivelul investițiilor brute și nete ale IMM-urilor băcăuane este sub cel al anului 2008.

„Acum e momentul să investim în Bacău”

După 10 – 15 ani de declin economic, acum este o nevoie imensă de investiții pentru relansarea economico-socială a județului Bacău – cred antreprenorii locali. „Județul – a opinat Dan Paul Mălin Popa – este foarte bogat în resurse naturale, care pot fi exploatate inteligent și pot fi prelucrate local pentru a obține o valoare adăugată ridicată, aici și nu în altă parte. Județul este echilibrat prin formele de relief și permite investiții diverse, în agricultură, în industrie și în altele, până la cele din energie și turism”.

Ce își dorește mediul de afaceri

În primul rând este nevoie de o stabilitate legislativă pe termen lung, de 10 – 20 de ani, pentru o predictibilitate bună asupra a ceea ce se intenționează în mediul economic. „O particularitate – a precizat în numele antreprenorilor președintele PJIMM – este predictibilitatea fiscală, deseori reclamată că nu permite scenarii corecte vizavi de evoluțiile economico-financiare derulate. Se impun, deasemenea, diminuarea birocrației, ajunsă la un nivel greu de suportat, facilități fiscale pentru profitul reinvestit, preocuparea statului pentru încurajarea și stimularea antreprenoriatului, egalitatea de tratament fiscal sau de altă natură între investitorii autohtoni și cei străini, acum balanța fiind în favoarea străinilor”. Antreprenorii mai vor relansarea programelor investiționale majore pentru țară, în funcție de priorități și beneficiile previzionate, unele într-o oarecare amorțeală acum, sprijinirea și finanțarea avantajoasă a retehnologizării agenților economici și sprijinirea domeniilor sau sectoarelor economice cu valoare adăugată mare (IT, industria aeronautică, automatizările și robotizările, industria auto etc). De asemenea, se vrea adoptarea de măsuri pentru păstrarea tinerilor absolvenți în țară cel puțin pentru un număr de ani egal cu cel pentru studiile susținute de stat, lansarea programelor de finanțare din fonduri europene care pot fi accesate de România, prin reducerea procedurilor birocratice și facilitarea achizițiilor publice, protejarea producătorilor autohtoni față de invazia pe piața românească a produselor din afara țării sprijinite de țările de origine și stimularea muncii.

Propuneri de investiții în județul Bacău

Antreprenorii băcăuani spun încă o dată că vor investiții în infrastructura de transport auto (cu autostrăzi pe rutele București – Bacău – Iași – Suceava sau Bacău – Brașov și centura ocolitoare a municipiului Bacău), dar și investiții în infrastructura de transport aerian, transport feroviar și dezvoltarea unui sistem de transport intermodal. Se mai doresc investiții pentru dezvoltarea sau păstrarea capabilităților industriale existente (industria nu este prezentă în Strategia de dezvoltare în perioada 2014 – 2020 a județului, deși are contribuția cea mai mare în PIB!). La fel, se mai vrea dezvoltarea, promovarea și finanțarea învățământului profesional și tehnic în concordanță cu nevoile mediului de afaceri local (înființarea sau modernizarea atelierelor școală, a laboratoarelor de specialitate), ca și investiții în infrastructura de sănătate. Reabilitarea și valorificarea clădirilor și terenurilor care au aparținut unităților militare sau a școlilor care au o activitate slabă și includerea lor în circuitul public a fost, deasemenea, o propunere a antreprenorilor băcăuani, dar și preocuparea pentru transformarea localităților urbane în smart-city.
O parte dintre propunerile antreprenorilor au fost formulate și de reprezentanții autorităților locale.

Alte articole