ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 5843 din 24.07.2015

CONVOCARE

În baza dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215 din 2001, republicată şi actualizată,
CONVOC

Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 29.07.2015 orele 12,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

1.
Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Zaharia Svetlana – Gabriela şi a d-lui Bogatu George, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II anul 2015, al Municipiului Bacău.
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de Investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE –PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
4.
Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău şi Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013 – 2017, încheiat prin HCL nr. 268/ 2013.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
5.
Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia « Valoare Plus » în vederea organizării unui spectacol caritabil de muzică, recitaluri de poezii şi prezentarea unor mesaje sociale şi spirituale, la Teatrul de Vară din Bacău
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
6.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 101/ 2015 prin care s-a aprobat organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului – THEATERSHOCK, în perioada 1-16 August 2015, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorarii capitalului social la S.C.”ARTBACAU ” S.R.L.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la Societatea Thermoenergy Group SA Bacau si mandatarea imputerniciţilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
9.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de preluare de catre Municipiul Bacau a datoriei catre C-GAZ & Energy Distributie SRL inregistrata de S.C CET SA Bacau pe perioada 01.11.2014-15.12.2014 si pentru aprobarea unei cesiuni de creanta.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
10.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau in sensul completarii obiectului secundar de activitate.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
11.
Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1815/110/2015.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
12.
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii la Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
13.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Unirii.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
15.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 102/17.06.1999 prin care s-a stabilit destinatia terenului in suprafata de 17,30 m.p. situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, concesionat catre D-NA SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
16.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/27.09.2012 in sensul inlocuirii unui membru din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru analizarea solicitarilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentatiilor de urbanism tip PUD si PUZ si a altor solicitari ale investitorilor persoane fizice si juridice pentru realizarea unor obiective de investitii in Municipiul Bacau.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PROVIZORIE STATIE CARBURANTI TIP GPL SI IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN in intravilanul Municipiului Bacau, str. Garii, nr. 17 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. XILOPAL S.R.L., din Sat Faget, Com. Ghimes-Faget, jud. Bacau
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
18.
Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august 2015 – septembrie 2015
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
19.
Diverse.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Ing.ROMEO STAVARACHE

HOTĂRILE DE INTERES PUBLIC CARE VOR FI ADOPTATE ÎN ACEASTĂ ŞEDINŢĂ VOR PUTEA FI CONSULTATE LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU DIN CALEA MARAŞESTI NR.6 ŞI VOR FI INSERATE PE SITE-UL www. primariabacau.ro la secţiunea CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale C.L. ÎNCEPÂND CU DATA DE 07.08.2015

A.M./.Ds.I-A-2/Ex.1


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ