Unitatile de invatamant trebuie sa incheie cu parintii pescolarilor (in gradinite) si elevilor (in scoli) un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. Contractul educational – tip este aprobat prim ordin de ministru al Educatiei si este particularizat la nivelul fiecarei unitati scolare, prin decizia consiliului de administratie. Nerespectarea prevederilor contractului de catre scoala este sanctionata de Inspectoratul Scolar. De cealalta parte, parintele sau tutorele legal al copilului este obligat sa ia masuri pentru scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu si, mai mult, raspunde personal de distrugerile materiale din patrimoniul scolii, cauzate de elev.

Alte articole