foto: George Dragoi / YouTube

Miercuri, 27 decembrie 2017, de la ora 14 are loc ultima ședință pentru acest an a Consiliului Local Onești. Pe ordinea de zi a acestei ședințe ordinare cel mai important proiect de hotărâre este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora aplicabile incepând cu anul 2018 în municipiul Onești.

Rectificarea bugetului local pentru acest an, stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, de la instituțiile / serviciile publice din subordinea Consiliului Local și Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din Onești, pentru anul 2018 precum și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată in municipiu sunt alte proiecte asupra cărora consilierii oneșteni vor decide.

De asemenea, va fi aprobată Lista de prioritate nr. 2 în vederea repartizării prin închiriere, a unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea municipiului Onești, se va prelungi perioada de concesionare a unui contract de concesiune și va fi luată în dezbatere aprobarea aderării comunei Mihai Viteazu, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța (la care este asociat și municipiul Onești).

Consilierii locali ai Oneștiului vor modifica Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.156 din 25 octombrie 2017 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista inventar a componentelor sistemului de apa si canalizare apartinand domeniului public al municipiului Onesti. Ei vor reanaliza Hotărârea Consiliului Local nr.77/ 30 mai 2017 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de Oportunitate, a delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A.

Constanța, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, a listei bunurilor aferente, a Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului și vor da răspuns unei sesizări a ing. Ioniță Mânea, transmisă de Instituția Prefectului – județul Bacău.