Conform Metodologiei de organizare si desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor vacante şi hotararii Consiliului de Administratie, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” organizeaza in perioada 29-31 octombrie concurs pentru ocuparea unei catedre de Limba engleza (18 ore) si a alteia de Limba franceza (18 ore). Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la secretariatul unitatii pe 24 octombrie, intre orele 9.00-13.00. Concursul va avea loc la unitatea scolara dupa cum urmeaza: sustinerea probelor orale/inspectiei speciale la clasa in data de 29 octombrie (ora 9.00-15.00), sustinerea probei scrise in data de 30 octombrie 2012 intre orele 9.00-13.00, sustinerea interviului in data de 31 octombrie 2012, intre orele 10.00-13.00.

Alte articole