Între şcolile din Moldova, Colegiul Național „Ferdinand I” are beneficiul şi, în acelaşi timp, povara unei tradiţii unice. Cea mai veche instituţie de învăţământ din Bacău, înfiinţată la început ca gimnaziu clasic, în 1867, dă prima promoţie de absolvenţi în 1870-1871. Douăzeci de ani mai târziu, în 1891, dată la care s-a încheiat construcţia primului local, şcoala primeşte denumirea de Gimnaziul „Princepele Ferdinand”. În această vreme devine liceu prin înfiinţarea, în 1897, a clasei a V-a, acordându-i-se titulatura de Liceul „Principele Ferdinand”, în 1914, dar şi ultima titulatură îi va fi retrasă cu prilejul reformei învăţământului din 1948. Sărbătorirea centenarului şcolii, în 1967, constituie momentul în care acesta capătă o nouă denumire, Liceul „George Bacovia”, în onoarea fostului elev, poet ilustru. În anul şcolar 1997-1998, prin hotărârea corpului profesoral şi prin ordinul Ministerului Educației, instituţia revine la denumirea istorică, dobândind mai apoi titlul de Colegiu Naţional.

„Deşi în cei 152 de ani de existenţă şcoala a fost cunoscută sub titulaturi diferite, renumele ei, motivat prin calitatea profesorilor şi a absolvenţilor, a actului educaţional în sine, se păstrează de-a lungul timpului”, spune directorul actual al colegiului, prof. Nicu Harasemciuc

Lista personalităţilor remarcabile, de mare prestigiu academic şi cultural care au ocupat diferite catedre din această instituţie, este lungă şi nu e locul să o dăm integral. Iată câteva nume: Garabet Ibrăileanu, D.D. Pătrăşcanu, Gheorghe Dima, Vasile Pârvan, Nicolae Corivan, Lascăr Veniamin, Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea, George Bacovia (pentru scurtă vreme profesor de desen), Petru Cimpoieşu- unul dintre cei mai valoroşi prozatori români contemporani.

Între absolvenţii colegiului, din generaţiile mai vechi, 43 au fost ori mai sunt profesori universitari sau academicieni (Solomon Marcus, Alexandru Piru, Constantin Arsenie, Gheorghe Platon). Fără îndoială, există o tradiţie a performanţei în Colegiul Naţional „Ferdinand I”. Nivelul de pregătire al elevilor a fost aici întotdeauna foarte bun, fapt confirmat de mediile generale, de notele la bacalaureat şi la examenele de admitere în facultăţi. Perspectiva acestei şcoli vizează, în principiu, realizarea unei instrucţii şi educaţii la standarde europene. Faptul presupune rigoare, profunzime şi eficienţă a demersului didactic, valorificând tradiţia învăţământului românesc şi preluând ceea ce este valid în experienţa învăţământului occidental.
De aceea, școala ferdinandistă derulează numeroase proiecte, inițiate sau în colaborare, care își asumă obiective valorice cu caracter regional, național și internațional. Printre acestea se numără: Concursul Național de fizică și matematică „Vrănceanu-Procopiu”, Concursul Național Interdisciplinar „Solomon Marcus”, ReGala Ferdinand, cluburile de robotică, teatru, dezbateri, baschet și rugbytag, clasa de limbă chineză „Confucius” etc. De asemenea, proiectul Erasmus+ WINDOWED, în care copiii ferdinandiști se întâlnesc cu cei din Anglia, Letonia și Franța, este în derulare și oferă ferestre de cunoaștere inter-culturală.

Pregătindu-se de ziua școlii care coincide fericit cu Ziua Națională, elevii colegiului, mici și mari, au depus o coroană de flori, la bustul regelui Ferdinand I, ce străjuiește această școală și veghează asupra valorilor și respectului pentru tradiție . „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul din ea” spunea regele și rămâne un adevăr incontestabil în actualitate. Extrapolând, „țara o face națiunea” și suntem datori să o cinstim cu fiecare ocazie. Prin această ceremonie, devenim martori și continuatori ai unei moșteniri istorice, culturale, sociale, care transcende secolele. Misiunea este clară și perpetuă: vom urmări în continuare, în egală măsură, performanţa, excelența, dar, mai ales, crearea unor caractere puternice, a unor oameni de valoare, având în vedere prezenţa mereu vie şi activă a Colegiului Naţional „Ferdinand I” în relaţia cu comunitatea.
La mulți ani, România ! La mulți ani, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău!

ReGala Ferdinand, la a VI-a ediție

Eu și școala mea, pași întru devenire!

Toate manifestările culturale, științifice și sportive incluse în ediția a VI-a a ReGalei „Ferdinand I”, devenită deja o tradiție, prin formă și conținut, a învățământului băcăuan, stau sub semnul și cupola unei teme generoase și complementare, dacă ne referim atât la edițiile anterioare, cât și la starea de fapt a comunității școlare a colegiului nostru: Eu și școala mea, pași întru devenire! Propunându-și drept scop creșterea gradului de apartenență la comunitatea școlară și a motivației de obținere a performanței intelectuale, artistice sau sportive, ReGala 2019 a fost concepută într-o relație de continuitate cu celelalte ediții, într-un gen de program interior coerent și coeziv, din nevoia, din ce în ce mai mare, a culturii organizaționale a Colegiului Național „Ferdinand I” de a-și identifica, pe de o parte, valori potențiale care să genereze o nouă relație cu lumea contemporană a cunoașterii… nesfârșite, iar, pe de altă parte, posibilități de regândire a tradiției colegiului nostru și de interpretare a imensei sale moșteniri istorice în spirit critic. Și, nu în ultimul rând, recâștigarea prestigiului comunității școlare ferdinandiste, întemeiat pe abordări științifice și culturale ale unor discipline de graniță, complementare disciplinelor de învățământ consacrate, în cursul cărora se poate valida o relație funcțională între elev, văzut ca individualitate și personalitate structurată și grupuri de lucru implicate într-o comuniune de interese cognitive și social- culturale.

Așa se explică asocierea, în tema ReGalei 2019 a trei cuvinte semnificative și … simptomatice pentru căutările noastre identitare: „eu”, „școală”, „devenire”. Este vorba, de fapt, despre o nouă (și veche!) filosofie a locuirii, a comuniunii într-un spațiu școlar existențial, ce reflectă, în atâtea moduri, societatea contemporană˸ A TRĂI ÎMPREUNĂ.

Ne-au ajutat, în demersul nostru, redescoperirea unor lucruri simple pe care, în vălmășagul unei vieți extrem de dinamice a școlii, le uitasem până la a le nega existența. De pildă, constatarea că nimeni, nu devine uman dacă este singur; ne facem umani unii pe alții. Am spune, nu-i așa?, că ne „contagiem” de umanitatea noastră: un soi de „maladie” pe care n-am fi contractat-o niciodată dacă nu ne-am fi aflat în preajma semenilor noștri!

O altă constatare ține de faptul că, într-o școală, chiar dacă admitem, că n-am fi ceea ce suntem fără ceilalți, profesori și elevi, ne este greu să fim cu ceilalți. Conviețuirea socială e, mai tot timpul într-o școală, dificilă. Motivele sunt multe și cunoscute. Poate că e mult prea importantă pentru noi, pentru că așteptăm sau ne temem prea mult pentru ea, poate că ne deranjează că avem atâta nevoie de ea. Pentru foarte scurtă vreme fiecare ființă umană, ne referim la profesori și la elevi, se crede stăpânul măruntului său univers cunoscut. Curând trebuie să admitem că aceste ființe de care depindem atât de mult au propria lor voință care nu constă întotdeauna de a asculta de a noastră.

Am pornit, în organizarea celei de a VI-a ediții a ReGalei 2019, și de la ideea că traiul în societatea educațională creează frustrări de tot felul, pe care ni le provoacă condiția noastră socială, limite pe care conviețuirea într-o școală le impune libertății noastre personale: nu suntem, de cele mai multe ori, ceea ce vrem să fim cu adevărat, ci ceea ce ne cer alții să fim!

La Colegiul Național „Ferdinand I” a început să se impună nevoia de recunoaștere a valorilor individuale și/sau colective atât la nivelul elevilor cât și la nivelul profesorilor. Într-adevăr pentru a ne cunoaște pe noi înșine avem să fim recunoscuți în primul rând de semenii noștri. Oricât de incomodă ar putea fi relația cu ceilalți, nu va fi niciodată atât de irevocabil anihilată, cum ar fi absența completă a relației, să fim total și perpetuu „necunoscuți” de către cei care trebuie să ne recunoască. A spus-o foarte bine marele psiholog William James: „Eul social al omului este recunoașterea pe care acesta o obține de la semenii săi. Nu suntem doar animale gregare, care se bucură de apropierea de tovarășii noștri, ci avem și o tendință înnăscută de a ne face cunoscuți; și cunoscuți, și aprobați, de către ființele din specia noastră.” Nimeni n-ar ajunge la umanitate dacă ceilalți nu l-ar „contagia” cu valori, pentru că a deveni uman nu este niciodată o treabă pentru unul singur, ci treaba mai multora; dar odată umani, cea mai grea suferință ar fi ca nimeni să nu ne mai recunoască…

E filosofia moralei ce călăuzește ediția din acest an a ReGalei „Ferdinand I”, motivația interioară ce-i dă sens și prestigiu și întemeiază, cel puțin pe termen scurt și mediu o viziune personalizată a ceea ce suntem noi, elevii și profesorii de la această unitate de învățământ, o comunitate puternică cu o cultură organizațională valoroasă și închegată, în care contrariile se atrag funcțional și benefic.

Ca fiecare Regală, și această ediție își dorește să consemneze prezentul pentru pactul cu viitorul, pentru că recunoașterea unor merite și a unor eforturi este sublimă la nivelul percepției individuale, dar, mai ales, rămâne în conștiința colectivă și în paginile de istorie ale comunității. An de an, numărul premianților a crescut și scena a devenit tot mai neîncăpătoare, anul acesta peste 200 de elevi și profesori fiind recunoscuți prin diplome și premii. Incontestabil, motivația bucuriei recunoașterii este mare, fără a fi și motivul principal, pentru că, nu-i așa?, nu promovăm doar stimularea extrinsecă a „devenirii”, dar pe cea a valorii și a măsurării acesteia, da!
Mai mult decât atât, pentru că, de la o vreme, corpusul social al educației se tratează și cu artă, creativitate, vigoare inovativă, propunem, de doi ani încoace, o serie de concursuri interioare ReGalei „Ferdinand I”, ce își asumă să configureze, la nivelul unei ținute intelectuale adaptată paradigmelor societale în schimbare, un cadru educațional dinamic, ce îmbină individualitatea cu prezența colectivă înt-un proiect. Fie că este un desen sau o fotografie, fie că este un logo sau o epigramă, aceste încercări individuale de exprimare artistică, literară sau tehnică a ideii centrale a ReGalei 2019, se amplifică fundamental când vine vorba despre colaborare, cooperare, concentrare, întru și pentru un proiect. Noutatea din acest an o reprezintă introducerea secțiunii de concurs „Exercițiu de imaginație” care concentrează ideea de devenire a elevului în acest spațiu educațional, într-o echipă ce își propune, cu inocența vârstelor diferite (cooperare inter-generațională între elevii de nivel primar, gimnazial și liceal). Curaj și autenticitate – două ingrediente ce au dat conținut valoric proiectelor și au imprimat o nouă marcă „Ferdinand”!

Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, se numește ReGala Ferdinand, care conjugă spirite, dorințe, idealuri, eforturi răsplătite de oameni, parteneri financiari (precum SIF Moldova, SC Aerostar SA, SC Agricola Internațional, SC Goldpan, SC Valex Internațional, Simba Invest, Classic Way), care au rol de Mecena, și mulți părinți care sprijină în mod susținut actul educațional.

Iar toate acestea se sărbătoresc, pe scenă, la Teatrul de vară, anul acesta pe 28 noiembrie, cu profesori, elevi, invitați de onoare, alături de formația Kripton, un cadou special de la Asociația „Alumni” Ferdinand.
Pentru că până la urmă, ReGala 2019 nu este altceva decât împărtășirea unor valori umane frizând ideea de devenire așa cum e generată ea de redescoperirea relației dintre fiecare dintre noi și școala „mea”. În fond, un discurs despre bogăția simptomatică și semnificativă a unei prepoziții care de la Constantin Noica încoace a făcut istorie˸ „ÎNTRU”! S-o prețuim și să credem în manifestările ei.

Autori: profesor de istorie Nicoleta Zărnescu – director adjunct, și profesorii de limba și literatura română Ghiorghi Iorga și Gigliola CeunașPUBLICITATE