Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, în parteneriat cu Centrul European pentru Strategii Durabile, derulează anul acesta, la Centrul “American Corner”, un inedit program educaţional intitulat “Cercul de afaceri Clubis Junior”.

Menit să sprijine dezvoltarea gândirii antreprenoriale şi să contribuie la formarea unei culturi antreprenoriale, Cercul de afaceri este construit pe modelul educaţiei nonformale, se adesează elevilor de gimnaziu şi se desfăşoară în fiecare zi de miercuri, între orele 14.00 – 16.00.

Printre obiectivele Cercului se află formarea de competenţe specifice de business, adecvate vârstei copilului, cum ar fi: să înţeleagă ce este o afacere, să poată să-şi întocmească singur un buget, să ştie ce este un credit şi cum se calculează dobânda, să facă diferenţă între un furnizor şi un client şi să cunoască rolul acestora etc. Accentul se pune nu atât pe un transfer de cunoştinţe cât pe dobândirea de abilităţi antreprenoriale generale, cum ar fi: capacitatea de identificare a oportunităţilor, capacitatea de decizie şi de asumare a rezultatelor propriei decizii, stimularea capacităţii de autoorganizare, dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de lucru în echipă etc.

“Problematică la români este lipsa de cultură antreprenorială. Chiar şi în cazul tinerilor care provin din familii cu afaceri, educaţia şi cultura antreprenorială nu se transmit întotdeauna de la părinte la copil, poate şi din cauză că părintele e prea ocupat cu afacerea şi în loc să-l formeze pe tânăr ca viitor antreprenor, preferă să-i ofere întâi acele condiţii materiale pe care el (părintele) nu le-a avut în trecut, considerând că acest lucru este suficient iar restul e problema şcolii. Aici dorim să intervenim noi, cu proiectul nostru!” – a declarat Mirela Vrânceanu, profesor voluntar la Clubis Junior.

Şedinţele Cercului se desfăşoară într-o atmosferă relaxată, copiii fiind încurajaţi să se manifeste spontan şi liber. Cunoştinţele nu sunt transmise direct, “ca la şcoală”, ci sunt lăsate a fi descoperite de către copii, în urma discuţiilor libere dintre aceştia, rolul profesorului fiind acela de a-i ghida cu discreţie. Se dezbat scenarii şi se caută soluţii pentru situaţii ipotetice de business, se aplică jocuri care dezvoltă creativitatea şi capacităţile de comunicare, şi se leagă prietenii.

Înscrierea şi participarea elevilor sunt gratuite! Cei interesaţi se pot adresa Centrului “American Corner” (tel. 0234517874).PUBLICITATE