Investițiile se vor realiza pe imobilele aflate în domeniul public al comunei Tamași, date în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pe o perioadă de 25 de ani, conform HCL Tamași nr. 57/13.07.2017. Este al patrulea proiect de acest gen semnat la nivel de județ, pe astfel de finanțări care se vor derula și în Răcăciuni, Moinești și Tg. Ocna.

Autoritățile locale și județene au pus ieri bazele unui nou proiect social dedicat persoanelor cu dizabilități. Daniela Țîțaru, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Vasile Asandei, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, și Veronica Donțu, primarul comunei Tamași, au semnat cel de-al patrulea proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Concret, este vorba despre contractul de finanțare pentru proiectul Investiții în servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău. Proiectul prevede construirea a patru locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni.

„Acesta este viitorul, aceasta este normalitatea: aducerea serviciilor cât mai aproape de cetățean! Dacă acum 12 ani, Bacăul avea 360 de persoane la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni, acum mai sunt 206 rezidenți. Acest lucru se datorează procesului de restructurare, de dezinstituționalizare, deschiderii manifestată de comunitățile locale pentru a dezvolta servicii în interiorul localităților. Sigur, greul acum începe!”
Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău

Locuri de muncă noi
Odată cu implementarea acestui proiect se vor crea noi servicii comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni. Astfel, la nivel local se vor crea între 12 și 14 locuri de muncă. Un alt obiectiv al acestui proiect vizează dezvoltarea serviciilor sociale cu rol de prevenire și totodată cu rol de suport pentru integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități.

Există o nevoie critică în comunitățile județului pentru a furniza modalități individuale de asistență socială, abordând nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități și ale familiilor acestora. Totodată se urmărește asigurarea condițiilor pentru formarea deprinderilor de viață independentă și pregătire educațională care să permită valorificarea potențialului propriu și să asigure tranziția de la un sistem instituționalizat la servicii integrate în comunitate, pentru a înlătura barierele care îngrădesc procesul de reabilitare, dezvoltare și incluziune a persoanelor cu dizabilități.

„Nu ne-a fost ușor la început pentru că am avut ceva probleme cu terenul. Am dezmembrat și alipit mai multe suprafețe de teren până am găsit soluția optimă. Dacă nu acționezi la timp, nu poți obține finanțări pentru că sesiunile de depunere a proiectelor sunt scurte. Cei care se pricep și reușesc să ducă la îndeplinire ideea implementează și proiectul. Cert este faptul că acest serviciu nou creat va veni mult în sprijinul celor care au probleme.”
Veronica Donțu, primarul comunei Tamași

Cine sunt beneficiarii direcți
Grupul țintă de beneficiari este format din 24 de persoane cu dizabilități beneficiare de servicii rezidențiale în cadrul CRRN Răcăciuni care prin realizarea acestui proiect vor fi dezinstituționalizate în cele patru locuințe protejate construite și dotate. Alte 30 de persoane cu dizabilități din comunitate vor fi beneficiari ai insfrastructurii centrului de zi și serviciilor asigurate în perioada de funcționare a investiției.

„Mai departe intenționăm să depunem alte patru proiecte pe programul operațional de capital uman. Vrem să nu ratăm niciunul din fondurile guvernamentale sau europene, astfel încât, județul Bacău să poată beneficia de orice finanțare care poate aduce valoare plus comunității”, a precizat
Daniela Țîtaru, director general la DGASPC Bacău.

Vasile Asandei, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, prezent la semnarea celui de-al patrulea proiect de acest gen, a declarat că este îmbucurător faptul că se accesează fonduri și pentru dezvoltarea mediului rural. Valoarea proiectului de la Tamași este de 4.179.646 lei.

„Avem o mulțime de uși care așteaptă să fie deschise, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Eu mă bucur că astfel de proiecte se dezvoltă și în zona rurală. Cu o echipă performantă, sprijinită de Consiliul Județean, nu-mi fac griji în privința implementării proiectului”, a spus și Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord – Est.PUBLICITATE