Pentru a spulbera îndoiala unor concitadini privind calitatea patrimonială a imobilului din strada George Apostu, nr. 9, facem următoarele precizări:

– clădirea este cea mai veche construcţie din municipiul Bacău;

– pentru aceasta este recunoscută ca monument istoric de categoria A (de importanţă naţională şi universală);

– prima menţiune în acest sens datează din anul 1976, ca o adnotare a oficialilor băcăuani: „Tov. Arh. Nistor/ Lista este prezentată de Oficiul de Patrimoniu Cultural ca fiind cea propusă în 1976 etc.” În Lista monumentelor istorice, la categoria „Monumente şi ansambluri de arhitectură”, sub codul 04 B 0005, stă scris: „CASA G-RAL BADIU (în care s-a născut poetul VASILE ALECSANDRI); sf. sec. XVIII (azi, grădiniţă)”. Informaţia este reluată ori de câte ori a fost actualizată Lista (ultima ediţie, 2015) şi este numită direct Casa „Vasile Alecsandri”;

– în anul 1982, Florica Urziceanu (fiica generalului Dragomir Badiu, ultimul proprietar al Casei), scrie Oficiului Judeţean pentru Patrimoniul Cultural: „Confirm că fosta mea locuinţă din Bacău, strada Alexandru cel Bun, nr.3, împreună cu grădina şi curtea ce-o înconjurau, pe o suprafaţă de circa 2500 m2, mărginindu-se spre apus cu strada Vasile Alecsandri, au aparţinut pe timpuri poetului Vasile Alecsandri. […] În memoria marelui poet, tatăl meu, împreună cu dnul Veniamin Gheorghiu, în anul 1919-1920, a pus bazele primului aşezământ de cultură din oraşul Bacău: Casa de Sfat şi Citire «Vasile Alecsandri». […] Aş fi fericită să ştiu că acea casă […], care iniţial a aparţinut poetului Vasile Alecsandri, să poată fi consacrată drept Casa Memorială a Scriitorilor Băcăuani şi a Personalităţilor Băcăuane”. (A se vedea scanările de alături!)

– în anul 1930, Grigore Tabacaru publică un document din anul 1852, sub titlul „Clucerul Alecsandri a avut proprietăţi în oraşul Bacău”, numind casa din strada Alexandru cel Bun, nr.3 şi precizând în subsol: „Azi, proprietatea generalului Dragomir Badiu” („Vechiul Bacău”, p. 78);

– trei oraşe din Moldova îşi dispută întâietatea privind locul de naştere al lui Alexandru Ioan Cuza: Galaţiul, Bârladul şi Huşiul. Cu excepţia ultimului, unde clădirea s-a pierdut, în celelalte două sunt puncte memoriale dedicate domnitorului contemporan cu Vasile Alecsandri.

În Anul european al patrimoniului cultural, la bicentenarul naşterii lui Vasile Alecsandri (Bacău, 14 iunie 1818, conform Academiei Române) şi în pregătirea momentului major de la 1 Decembrie, demersul Consiliului Judeţean privind exercitarea dreptului de preempţiune în vederea cumpărării Casei „Alecsandri” onorează instituţia şi rezolvă o criză culturală de mai bine de un sfert de secol. „Vom reda băcăuanilor acest obiectiv cu valoare de simbol”, a declarat de curând, la Radio-România Actualităţi, preşedintele Sorin Braşoveanu.