Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început o campanie prin care trimite scrisori informative către patru categorii de contribuabili care trebuie să se doteze cu case de marcat electronice. Campania se derulează în Spațiul Privat Virtual, pentru stimularea acestor contribuabili și pentru îndeplinirea voluntară a obligațiilor fiscale.

Scrisorile informative – ne informează Serviciul de comunicare al ANAF – sunt trimise către contribuabili în funcție de situația în care aceștia se regăsesc, conform evidențelor.

Iată cui sunt trimise scrisorile:

1. Celor care au declarat numărul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate prin Formularul 394 – Declarație informativă privind livrările / prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, însă nu figurează înscriși în evidențele ANAF și cu Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a ANAF;

2. Celor care figurează în evidențele ANAF înregistrați cu Cerere de atribuire menționată la punctul precedent, însă aparatul/aparatele nu figurează ca fiind instalat/e;

3. Celor care, potrivit prevederilor art.1, alin (1), din OUG nr. 28/1999, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3, alin (2) din aceeași ordonanță, și care nu și-au îndeplinit această obligație;

4. Celor care figurează înscriși în evidențele ANAF cu aparat/e de marcat electronice fiscale însă nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de legislația în vigoare privind transmiterea datelor fiscale către ANAF.

ANAF a început, din 1 august, o amplă acțiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale și pentru creșterea conformării la declarare a obligațiilor fiscale la bugetul de stat. Controalele vor conduce la identificarea în timp real a erorilor, care, dacă sunt remediate în timp util, vor determina plata unor obligații fiscale accesorii mai mici, în comparație cu cele rezultate în urma unei inspecții fiscale generale. Contribuabilii vor avea posibilitatea de a-și corecta declarațiile și de a se conforma la plata obligațiilor, potrivit legii.
De asemenea, inspectorii antifraudă vor verifica inclusiv modul în care contribuabilii respectă obligația legală privind dotarea și utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.