Declarația Unică va înlocui șapte declarații fiscale, iar în acest an poate fi depusă până pe 15 iulie

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, sâmbătă, 3 martie, pe site-ul propriu (mfinante.ro) proiectul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Atașat sunt prezentate precizările privind noul mecanism de impozitare pentru această categorie de contribuabili.

„Declaraţia unică“ va comasa şapte declaraţii: D200 – veniturile realizate din România, D201 – veniturile realizate din străinătate, D220 – venitul estimat/norma de venit, D221 – norme de venit în agricultură, D600 – venitul bază pentru CAS (pentru fondul de pensii de stat), D604 – stabilire CASS (fondul asigurărilor de sănătate) pentru persoane fără venit, D605 – stopare CASS persoane fără venit.

Termenul pentru depunerea Declarației Unice pentru acest an este 15 iulie, dar din 2019 declaraţia se va depune exclusiv online, până pe 31 martie (inclusiv), pentru anul fiscal precedent realizării veniturilor şi estimarea anului în curs.

Cum va putea fi depusă Declarația Unică

1. Prin sisteme electronice de transmitere la distanţă – SPV (Spațiul Privat Virtual). Se folosește sistemul de identificare prin utilizator și parolă.
Măsuri:
se transmite către contribuabil, prin poștă, parola de înrolare în SPV;
persoanele înrolate în SPV pot solicita, prin acest sistem, precompletarea declarației unice și transmiterea acesteia de către ANAF;
se transmite prin SPV formularul precompletat;
declarația unică se descarcă și se completează cu celelalte informații de contribuabil și se transmite prin SPV, urmând a fi semnată cu certificatul calificat al MFP.

2. Prin mijloace electronice – e-guvernare (semnătură electronică bazată pe certificat calificat).
Contribuabilul poate să opteze pentru descărcarea și completarea unui formular inteligent gol (neprecompletat) de pe portalul ANAF și depunerea lui electronică prin sistemul e-guvernare cu semnatură electronică.

3. După completarea cu asistența ANAF și a Primăriei a formularului unic inteligent, transmiterea acestuia la ANAF de pe calculatorul Primăriei sau al ANAF, fie prin SPV, fie prin e-guvernare;

4. Pe suport de hârtie (doar pentru anul 2018).

Bonificații pentru achitarea anticipat a impozitelor

Pentru anul 2018, MFP analizează posibilitatea introducerii unui sistem de bonificaţii pentru contribuabilii care achită anticipat obligaţiile fiscale estimate datorate.

Astfel, persoanele care vor achita integral până la 15 iulie 2018 obligaţiile fiscale datorate vor avea o reducere de 10%, iar pentru plata acestora până la 30 septembrie 2018 o reduceree de 5%. Dacă Declaraţia Unică se depune pe suport de hârtie, reducerile sunt de 5% dacă obligaţiile fiscale sunt plătite până la 15 iulie şi de 2% dacă se face plata până la 30 septembrie. Impozitele se plătesc la venitul estimat pentru anul curent, nu la venitul realizat în anul precedent.

Încadrarea ca plătitor de CAS sau CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent. Iar calitatea de asigurat se dobândeşte de la data depunerii declaraţiei, nu de la data efectuării plăţii, ca în prezent.

Alte articole