Tulburări specifice de învăţare (TSI) – desemnează un grup eterogen de tulburări ce afectează procesul tipic de achiziţie a abilităţilor şcolare (de citire, exprimare în scris şi matematice): dislexie, disgrafie (inclusiv disortografia), discalculie. Aceasta nu este o consecinţă a lipsei oportunităţilor de învăţare sau a lipsei motivaţiei pentru învăţare, nu este rezultatul unei dizabilităţi intelectuale, a unui intelect liminar, deficit senzorial (de exemplu, auditiv, vizual, motor), a tulburărilor afective şi emoţionale de natură psihiatrică, a altor tulburări de (neuro) dezvoltare şi nu este cauzată de nicio formă de traumă cerebrală sau maladie de achiziţie. Dislexia, disgrafia şi discalculia pot apărea izolat sau se pot asocia. Acestea reprezintă o tulburare de origine biologică, nefiind o consecinţă a absenţei oportunităţilor de învăţare, a existenţei unor condiţii incapacitante sau a unor condiţii defavorabile învăţării.

Dislexia este o tulburare specifică a abilităţilor de citire (în privinţa corectitudinii, fluenţei, comprehensiunii), care nu sunt dezvoltate la nivelul aşteptat prin raportare la nivelul de dezvoltare intelectuală, nivelul de şcolarizare şi vârsta persoanei. Disgrafia cuprinde toate formele de perturbări ale procesului tipic de achiziţie a exprimării în scris (erori la nivelul literelor, erori sintactice şi erori de punctuaţie, organizarea grafică a paragrafelor). Discalculia este o tulburare specifică de învăţare care se exprimă prin perturbări ale procesului tipic de achiziţie a abilităţilor matematice (simţ numeric, memorarea tablei adunării şi înmulţirii, calcul corect sau fluent, raţionament matematic acurat).

In sprijinul acestor copiii se desfăşoară activităţi în cadrul proiectului “PASI SPRE SUCCES” pentru susţinerea elevilor cu dificultăți școlare în procesul instructiv-educativ, în vederea creșterii calității educației, sprijinirea cadrelor didactice în lucrul la clasă cu aceşti copii, dar şi consilierea părinţilor, ne-a declarat director CJRAE Bacău, Alexandrina Scorţanu.

În ultimele trei saptămâni din acest semestru s-au desfăşurat altfel de activităţi numite “SUNETUL LITERELOR”. In sprijinul copiilor au venit: actorul Mihai Chihaia, Teatrul G. Bacovia Bacău, prof. desen Emil Ciuche, prof. muzică Adrian Farcaş.


Activităţile în sprijinul copiilor cu TSI se desfăşoară pe parcursul anului şcolar şi sunt coordonate de către prof. psiholog Gabriela Balan.