Producătorii agricoli pot primi până la 3.400 de euro pe hectarul cultivat cu diferite plante – condiment. Statul impune, însă, o serie de condiții pe care solicitanții de subvenții trebuie să le îndeplinească.

Agricultorii băcăuani au termen până la finalul lunii pentru a solicia de la stat subvenții pentru culturile de plante aromatice. Astfel, producătorii agricoli care depun cererile la centrele Agenției de Plăți pentru Intervenție în Agricultură (APIA) Bacău până pe 30 iunie pot beneficia de spijin financiar de mii de euro pentru fiecare hectar cultivat cu astfel de plante. Mai exact, statul subvenționează culturile de busuioc cu 2.600 euro/ha, suprafața minimă ce trebuie cultivată fiind de 0,5 hectare. Cultura de cimbru beneficiază de 3.400 euro/ha, cea de coriandru este subvenționată cu 100 euro/ha, feniculul primește 200 euro pentru fiecare hectar, iar muștarul 150 euro/ha. În total, programul are alocată suma de 1,2 milioane de euro, fonduri asigurate de la bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

Cantități minime, la hectar, pentru a primi subvențiile

Pentru a beneficia de acești bani, fermierii trebuie să dețină un atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil până la 31 decembrie 2021, și să fie persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și întreprinderi familiale (IF) sau producători agricoli persoane juridice. În plus, trebuie să fie înregistrați în Registrul unic de identificare – RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA. Suprafața cumulată să fie de minimum 1 ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar, precum și o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru.

Totodată, beneficiarii sprijinului trebuie să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate: 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc, 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru, 800 kg sămânță/ha pentru coriandru, 650 kg sămânță/ha pentru fenicul sau 950 kg sămânță/ha pentru muștar. Atenție, întrucât producătorii de astfel de plante trebuie să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative, în funcție de forma de organizare. Aceste dovezi trebuie depuse la APIA până la data de 15 octombrie 2021 inclusiv.



PUBLICITATE