100 de milioane de euro sunt puse la dispoziție printr-o schemă de ajutor de stat firmelor din domeniul evenimentelor culturale. Granturile se vor acorda organizatorilor de evenimente culturale și festivaluri, dar editurilor și librăriilor. Sprijinul individual poate ajunge până la maximum 800.000 de euro pentru un beneficiar.

Pot solicita aceste sume organizațiile neguvernamentale și societățile comerciale care au desfășurat activități în ultimii doi ani, în domeniul artelor spectacolului (teatru, muzică, dans), în artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), dar și în patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală. Pentru a primi banii, mai întâi, era nevoie ca solicitanții să se înscrie în Registrul Sectorului Cultural gestionat de Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală, termenul până la care au putut face acest demers expirând pe 25 noiembrie.

„Preînscrierea este necesară pentru evaluarea impactului bugetar al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea sectorului cultural, astfel încât bugetul alocat să fie cel necesar și suficient”, au transmis reprezentanții ministerului de resort. Înscrierea în Registrul Sectorului Cultural se face pe categorii de beneficiari – organizații neguvernamentale (ONG) și societăți comerciale, în niciun caz nu va fi permisă antreprenorilor care lucrează ca persoană fizică autorizată.

Între 4.000 și 800.000 euro

În total, sunt cinci tipuri de granturi care se acordă acestui domeniu, în funcție de numărul de bilete vândute în anii precedenți.

Astfel, la măsura 1, se asigură microgranturi de câte maximum 4.000 euro/beneficiar pentru operatorii culturali care nu au avut venituri din vânzarea de bilete. Prin măsura 2, beneficiarii care au organizat, anul trecut, un festival cultural cu vânzare de bilete vor putea accesa granturi reprezentând 25% din valoarea brută a biletelor vândute, dar nu mai mult de 800.000 euro. Măsura 3 prevede ajutoare de stat operatorilor culturali care au organizat evenimente culturale în 2019 și au avut venituri din bilete vândute la evenimentele muzicale și evenimente de tip stand-up comedy.

Aceștia pot primi un ajutor de stat reprezentând 5% din valoarea brută a biletelor vândute la maximum 10 evenimente organizate, 7% din valoarea brută a biletelor vândute la 11 și 50 de evenimentele organizate în 2019, sau 9% din valoarea brută a biletelor vândute la peste 50 de evenimentele organizate. Ajutoarele sunt valabile și pentru alte tipuri de evenimente culturale decât cele muzicale ori de stand-up comedy, caz în care se va plăti echivalentul în lei a 50% din valoarea brută a biletelor vândute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro. Măsura 4 se va adresa librăriilor care pot primi granturi de 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro. În fine ultima măsură vizează editurile, acestea putând obține sprijin de stat reprezentând 25% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte înregistrate anul trecut.PUBLICITATE