După prima etapă de înscriere în învățământul profesional sau dual s-au validat deja 1.385 de dosare. Elevii absolvenți de gimnaziu care vor să-și continue studiile pentru obținerea unei calificări în aceste școli profesionale/duale mai au locuri disponibile. A doua etapă de înscriere are loc în aceste zile. Atenție! Statul sprijină acest învățământ prin acordarea de burse lunare.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău a validat dosarele depuse în etapa I de admitere în învățământul profesional/dual. S-au ocupat până acum 1.202 locuri la învățământul profesional și toate cele 183 de locuri pentru învățământul dual. Cele mai multe solicitări sunt pe calificările mecanic auto, ospătar/ chelner/ bucătar, electrician / exploatare rețele de joasă tensiune, frizer/ coafor și manichiură / pedichiură.

788 de locuri libere pentru cei care vor să se specializeze într-o meserie!

Colegiile și liceele din județul Bacău care au în planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 și forma de învățământ profesional de stat în care mai au locuri libere sunt:
• Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău
• Liceul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău
• Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău
• Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău
• Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Onești
• Liceul Tehnologic Onești
• Liceul Tehnologic „Petru Poni” Onești
• Colegiul Tehnic „Gr. Cobălcescu” Moinești
• Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești
• Liceul Tehnologic Tg. Ocna
• Liceul Tehnologic Dărmănești
• Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Podu Turcului
• Liceul Tehnologic Răchitoasa
• Liceul Tehnologic „J.M. Elias” Sascut
• Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși
• Liceul Tehnologic Făget, din Ghimeș Făget.

IMPORTANT

Bani de susținere de la 200 de lei pe lună!

În cadrul învățământului profesional profesional/dual, elevii fac 2 sau 3 ani de pregătire teoretică la școală și pregătire practică în companii private, unde la finalizarea studiilor au întâietate la angajare. Pentru acest lucru se acordă și o bursă de: 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional și de minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Cine se poate înscrie în învățământul profesional/dual:
• elevii care au promovat clasa a VIII-a în anul școlar curent;
• absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar curent;
• elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior.

Învăţământul profesional cu durata de 2 ani se adresează absolvenţilor clasei a IX-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, în timp ce învăţământul dual se organizează pentru absolvenţii clasei a X-a. Aşadar, această ultimă formă de învăţământ profesional se adresează elevilor care au absolvit învăţământul obligatoriu, pentru a obţine competenţele necesare pentru intrarea pe piaţa muncii, oferindu-le astfel o rută alternativă de formare. Practic, învăţământul dual oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare.PUBLICITATE