Persoanele care solicită pensionarea trebuie să prezinte la Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău, pe lângă documentele prevăzute de legislația în domeniu, și o adeverință de la angajatorul unde își desfășoară activitatea în momentul depunerii dosarului. În adeverința eliberată de către angajator trebuie să fie menționate adresa acestuia, e-mail-ul, faxul, numărul de telefon, eventual, alte date de identificare.

În cazul în care o persoană lucrează la mai mulți operatori economici, ea va depune adeverință de la fiecare în parte. Această măsură a fost introdusă recent ca urmare a faptului că, prin Legea 76/2022, care modifică articolul 106 din Legea 263/ 2010, toate casele teritoriale de pensii din țară, deci și CJP Bacău, au obligația de a-l informa în scris pe fiecare angajator cu privire la deciziile de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate, emise pentru salariații lui. Informarea îi va fi transmisă angajatorului în termen de 5 zile de la emiterea deciziei de pensionare.Actul va cuprinde numele și prenumele salariatului care iese la pensie, tipul deciziei de pensionare, precum și data emiterii acesteia. În ceea ce privește dosarul de pensionare, amintim că acesta trebuie să conțină: cererea, carnetul de muncă (original și copie), alte documente prevăzute de lege privind vechimea în activitate, actele de stare civilă (carte de identitate, certificatele de naștere și de căsătorie, în original și copie) ale solicitantului, livretul militar și diploma de absolvire a învățământului universitar (ambele, original și copie), dacă este cazul, adeverințe referitoare la sporurile cu caracter permanent și condițiile de muncă deosebite (grupa a II-a) sau/și speciale (grupa I).

Pe lângă acestea, solicitantul poate prezenta și alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care dovedește elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Persoanele care sunt beneficiare ale Decretului-lege 118/1990 și ale Legii 341/2004 vor depune și actele care le dovedesc această calitate.

 

 

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE