Ieri, 11 iulie, cei care vor să intre în învățământ sau care lucrează deja în sistem și doresc să se titularizeze pe catedră au susținut proba scrisă în acest examen. Au fost validate în total 812 de dosare, asta după ce candidații care s-au înscris la Titularizarea 2018 au avut de susținut probele practice sau inspecțiile la speciale la clasă. Dintre aceștia, 24 sunt absolvenți de liceu din promoția de anul acesta.

Proba scrisă a început la ora 10.00 și a durat patru ore, în cele două centre de examen stabilite de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău, respectiv Colegiul Economic „Ion Ghica” și Colegiul „Mihai Eminescu”.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele pentru concurs. Pentru a fi angajați ca titulari (pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la proba practică în profilul postului, să ocupe un loc cu o viabilitate de cel puțin 4 ani și să aibă definitivatul în sistem.

Pentru a lucra ca suplinitori, pe perioada determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci), la cele două probe. Candidații care nu au obținut la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu au putut intra ieri în examen.

Concurență mare și pe posturi netitularizabile

Cei mai mulți candidați s-au înscris la disciplinele Limba română (103), Educație fizică și sport (97), dar și pentru posturile de învățători (94) și educatoare (130). În total sunt 2.532 de posturi/catedre (coduri), cu număr de ore variabile (de la o oră până la 18 ore – pentru profesori și 24 de ore – pentru învățători), iar dintre acestea numai 144 sunt titularizabile: cele mai multe în învățământul preșcolar (56) și primar (29), dar și pe disciplinele muzică instrumentală (16), consiliere psihopedagogică (11). Pentru restul disciplinelor, locurile titularizabile sunt sub 10. La Limba română anul acesta, deși sunt multe înscrieri, nu este alocat niciun post titularizabil.

Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pe 17 iulie se vor afișa primele rezultate, între 17 și 18 iulie se înregistrează contestațiile la ISJ Bacău, iar rezultatele finale vor fi făcute publice până pe 23 iulie.

„Au predat efectiv lucrările comisiei de examen doar 556 de candidați. Din cei 812 de candidați înscriși, doar 637 au fost prezenți și, dintre aceștia, 80 s-au retras în timpul examenului, iar unul a fost eliminat.”
Prof. Oana Bărbuț, inspector școlar ISJ Bacău

Alte articole