Se apropie momentul în care va demara programul de susţinere a montării de panouri fotovoltaice acasă, prin care statul oferă 20.000 de lei oricui doreşte să instaleze un sistem fotovoltaic. Ce trebuie să faci pentru a intra în acest program şi a primi finanţarea?

Persoanele fizice care doresc să se înscrie în programul guvernamental prin care pot primi până la 20.000 de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice vor putea face asta începând cu luna viitoare, după cum a declarat recent, pentru economica.net, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuică. Atenție! Trebuie să rețineți că programul se derulează numai prin intermediul instalatorilor care vor fi agreaţi de AFM.

„Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. Se asigură finanţarea de la stat pentru orice instalaţie fotovoltaică cu o capacitate mai mare de 3kWp”, se arată în Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice.

Pașii care trebuie urmați pentru obținerea banilor:

1. Beneficiarul trebuie să meargă la un instalator validat de AFM, pentru înscriere.
2. La instalator trebuie să se prezinte cu următoarele documente:
• Cerere de finanțare tehnoredactată (se găsește pe site-ul AFM sau la instalator)
• Copie act de identitate (valabil la data înscrierii)
• Extras Carte Funciară nu mai vechi de 30 zile, rezultat pentru dreptul de proprietate
• Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat emis pe numele beneficiarului
• Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale
În termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanții aprobați, aceștia au obligația de a prezenta ATR (Aviz tehnic de racordare,) care se obține de la distribuitorul de energie electrică, în copie la instalatorul sistemului. De aici, totul ține de instalator, pentru depunerea și obținerea finanțării fondurilor.

Ce se finanţează:

1. Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente: a) panouri fotovoltaice; b) invertor; c) materiale conexiuni; d) structura de montaj a sistemului; e) modul de comunicație; f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.
2. Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.
3. TVA aferentă cheltuielilor eligibile (sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă).

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național. Obiectivul programului constă în creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Alte articole