La concursul național de ocupare a posturilor didactice (titularizare) s-au înscris 911 candidați pentru 48 de discipline de concurs. La proba scrisă susținută în data de 29 iulie 2020 s-au prezentat 847 candidați, din care 79 s-au retras și un candidat a fost eliminat pentru fraudă, transmițându-se în centrele de evaluare 767 de lucrări scrise. Din aceste lucrări, 3 au fost anulate în centrul de evaluare deoarece candidații au scris nume proprii de persoane, localități sau denumiri de unități de învățământ.

Un număr de 11 candidați au obținut nota 10 (1 la asistență medicală generală – maiștri instructori; 1 la biologie; 1 la estetica și îngrijirea corpului omenesc – maiștri instructori; 5 la educatoare și 3 la religie ortodoxă). Din totalul de lucrări evaluate un număr de 452 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 (reprezentând un procent de 58,93%), respectiv 661 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 (reprezentând un procent de 86,17%).

Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului școlar sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 5 august, până la ora 12.00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratul școlar în intervalul 12 – 14 august 2020.PUBLICITATE