„Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!” (In 14,1). Încredeţi-vă în dezvăluirea mea, mai mult decât în reprezentările voastre. Credinţa ne permite să săvârşim aceleaşi fapte pe care le săvârşeşte Cristos. Nu trebuie uitat, însă, că persoana lui Isus este „locul” şi instrumentul revelaţiei. Deci, nu numai cuvintele sale, ci şi gesturile sale, alegerile sale, acţiunile sale, devin semn, parabolă, indiciu, transparenţa lui „Dumnezeu invizibil”. Viaţa arată atât faptul că prin Isus toate s-au făcut (cf. In 1,3), cât şi faptul că viaţa lui a fost, este şi va fi lumina lumii până la sfârşitul veacurilor (cf. In 1,5).

După cum nu putem renega legătura de sânge cu părinţii, tot astfel nu putem renega renaşterea noastră spirituală prin Isus care a spus adevărul: Credeţi în mine! Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Numai Dumnezeu este acela care rămâne veşnic, unica realitate stabilă, acela care clădeşte întreaga creaţie, care înalţă pe tot cel care se apropie de el (cf. Ps 102,27-28; Is 46,4).

Întâlnirea personală cu Cristos, pe baza adevărului învierii, o putem realiza conform lecturii a doua: „Iată, pun în Sion o piatră unghiulară, aleasă şi preţioasă, şi cine crede în ea nu va fi făcut de ruşine!” Dar voi sunteţi un neam ales, o „descendenţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu ca să vestiţi faptele măreţe” ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.

Când Isus ne spune: „Eu sunt calea”, în mod automat ne spune că noi suntem călători, ne dă garanţia că pe această „cale” nu ne putem rătăci şi că vom ajunge cu siguranţă la ţintă. Isus, fiind lumina fără de apus, iubirea sa ne va conduce la viaţa cea veşnică prin Duhul Sfânt. Isus este izvorul dătător de viaţă, iar Biserica este rădăcina care-şi trage seva din Cristos.

Şi astăzi suntem chemaţi să-i oferim lui Dumnezeu decizia noastră de credinţă: Doamne, când adevărul devine minciună şi nu se deosebeşte de eroare, când viaţa noastră se apropie de apus, fii tu cel care ne conduce la Tatăl, fii tu însoţitorul nostru, căci fără tine ne vom rătăci.

„Credeţi în mine! Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.”

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică „Sf. Nicolae” Bacău

 

 PUBLICITATE