În această duminică, Biserica, pe baza cuvântului divin, vrea să ne dea încredere în iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Nu numai pentru faptul că ne-a creat şi omul este coroana operei sale, dar mai ales gloria lui Dumnezeu cere ca binele să biruie asupra răului. Iată că evanghelia din această duminică ne spune ce înseamnă să fim creştini: oameni curajoşi, credincioşi şi coerenţi în viaţa lor.

„Nu vă temeţi de oameni”, ne avertizează Cristos. Nu vă temeţi de cei care vă vorbesc de rău, vă calomniază, seamănă dificultăţi în serie pe drumul vostru, sunt în dezacord cu mesajul vostru, vă iau în derâdere, vă insultă. „Nu vă fie teamă de cei care ucid trupul, dar nu au puterea să ucidă sufletul”. Nu vă fie teamă de cei care vă contrazic în iniţiativele voastre, recurg şi la ameninţări pentru a vă constrânge să tăceţi, ar vrea să vă facă să pierdeţi curajul sau de-a dreptul atentează la viaţa voastră.

Temeţi-vă, mai degrabă, de aceia care vă linguşesc, vă prind în mrejele compromisurilor, convenţiilor, diplomaţiilor subtile, jocurilor puterii, intereselor economice. Temeţi-vă de cei care vă asigură protecţii, sprijin, favoruri, privilegii, scutiri. Temeţi-vă de cei care vă aplaudă, solicită vanitatea voastră, vă fac să vă simţiţi importanţi, vă declară solemn că sunt de acord cu voi. Temeţi-vă de cei care vă asigură un loc de onoare pe scena lor, vă invită la recepţiile lor, vă fixează un rol în teatrul monden. Feriţi-vă de a vă lăsa „folosiţi” pentru operaţiuni care nu au nimic cu Evanghelia.

Să nu ne temem de oameni. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Încrederea noastră în Dumnezeu se arată prin trăirea evangheliei şi prin păzirea poruncilor lui. Noi trebuie să dovedim prin fapte înţelepciunea încrederii noastre în Dumnezeu. Creştinul adevărat este un mărturisitor prin cuvânt şi faptă al lui Cristos.

Să nu ne fie teamă să-i dăm viaţa voastră lui Dumnezeu. În schimb, El ne va da viaţa divină. Înţelept este acela care i se dăruieşte total celui care l-a creat, l-a răscumpărat şi l-a chemat să împărtăşească împreună cu el iubirea, veşnicia şi viaţa adevărată.

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” BacăuPUBLICITATE