Salvarea unor situri arheologice, a bisericilor și monumentelor istorice, amenajarea unor muzee și centre culturale din Bacău se vor putea face din fonduri europene, ca urmare a planui de acțiune elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR N-E), care a valorificat, astfel, o inițiativă a UE.

Este vorba despre proiectul „SHARE – Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe”, care vizează șase țări. Al doilea pas, după elaborarea planului, a fost încheierea acordului de colaborare între Consiliul Județean (CJ) și Consiliul Local (CL) Bacău pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural.

„Elaborarea acestui plan a pornit de la analiza situației existente, printre problemele semnalate aflându-se lipsa unui centru istoric bine delimitat și insuficienta valorificare în scop turistic a patrimoniului cultural existent, oferta relativ redusă de activități pentru petrecerea timpului liber, dar și degradarea amenajărilor de agrement de pe malul vestic al râului Bistrița sau degradarea parțială a infrastructurii sportive, cum ar fi Stadionul Municipal, precum și lipsa unei săli polivalente pentru organizarea de evenimente de amploare”, arată Sorin Brașoveanu, președintele CJ.

Obiective

Iată câteva dintre obiective planului: „Bacău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei și infrastructurii culturale”, „Bacău, orașul tinerilor”, „Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale”, inclusiv în turism, „Oraș cu o rețea verde-albastră consolidată, ce oferă premisele unei dezvoltări urbane sustenabile”, „Oraș racordat la infrastructura de transport național”, „Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate”, „Rețea de spații publice”.

Coridoare pentru deplasări nemotorizate

Între acțiunile care trebuie realizate până în 2023 se află extinderea aeroportului Bacău, construirea terminalului intermodal, reabilitarea traseului de tranzit (centura de vest) și a traseului estic din al III-lea inel rutier, crearea unor trasee turistice care vor pune în valoare siturile, bisericile și monumentele istorice din județul Bacău, amenajarea curții Muzeului de Științele Naturii „Ion Borcea”, care va deveni spațiu multifuncțional, creșterea eficienței energetice a Filarmonicii „Mihail Jora”, amenajarea de coridoare pentru biciclete, scuaruri și spații speciale pentru evenimente culturale și sportive.

Una dintre clădirile de patrimoniu ale Bacăului este Palatul Administrativ, care se află de multă vreme în suferință. Să sperăm că și acesta va fi salvat și protejat prin realizarea unor lucrări de reabilitare finanțate de UE.

Alte articole