La Slănic Moldova, vreme de trei zile, la începutul acestei săptămâni, evenimentul literar ,,Topos literar-artistic, postmodern”, ediția I, cu subtitlul ,,Din penumbra Atelierului de Creație al Revistei «13 PLUS»”, organizat în parteneriat cu Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, Asociația Culturală ,,Renașterea” și Biblioteca ,,George Bacovia” Buhuși, a reunit scriitori din varii zări ale Moldovei (Bacău, Neamț, Vrancea, Suceava): Petre Isachi (redactor-șef, al Revistei ,,13 PLUS”), Ion Fercu (moderator), Dumitru Brăneanu, Ștefan Munteanu, Mihai Botez Stîncaru, Viorel Savin, Adrian Lungu, Adrian Matei, Gheorghe Mocanu, Alexandru Dumitru, Ionica Bandrabur, Limona Rusu, Camelia Popovici.
Provocările principale ale manifestării – ,,Gândirea postmodernistă”, ,,Noi însemnări privind filosofia eminesciană din «Epigonii» și «Luceafărul»”, ,,Canonul occidental – Canonul eminescian” – propuse/ susținute de universitarii Ștefan Munteanu, Mihai Botez Stîncaru și de criticul literar Petre Isachi, asediate cu veritabile incursiuni în istoria literaturii/ culturii realizate și de către ceilalți scriitori, ar fi putut culege aplauze în orice amfiteatru academic. ,,De ce scriu?”, interogația căreia Viorel Savin și Ionica Bandrabur i-au oferit sensuri dintre cele mai interesante (,,Scriu ca să mă salvez!”, a argumentat Viorel Savin), a primit răspunsuri din partea tuturor. ,,Interogații, mirări, lecturi libere” și ,,Polemici cordiale”, un fel de zone ale ,,liber-aleselor”, au trimis întâmplările literare inedite chiar și dincolo de miezul de noapte. Intervențiile principale ale întâlnirii vor fi prezente în numărul viitor al Revistei ,,13 PLUS”.
Au fost semnalate (ca veritabile lansări de carte, uneori) recentele apariții editoriale semnate de Ștefan Munteanu, Viorel Savin, Adrian Lungu, Culiță-Ioan Ușurelu, Gheorghe Mocanu, Adrian Matei, Alexandru Dumitru, Ionica Bandrabur, Limona Rusu, Camelia Popovici. Ultimele numere ale revistelor ,,Ateneu”, ,,13 Plus” și ,,Vitraliu”, precum și manifestările naționale generate seducător de acestea, au cunoscut, și ele, lansări. Ionica Bandrabur a oferit bucuria unei expoziții de pictură. O întâlnire cu elevi și profesori ai Școlii Nr. 1 a trimis accente pe nevoia copiilor de a decripta și alte sensuri ale orizonturilor literaturii.
O televiziune a oferit surpriza întâlnirii, filmând, pentru o emisiune, o dezbatere de peste o oră și jumătate, în ospitalierul spațiu oferit de familia Bandrabur. Jurnaliștii Romulus-Dan Busnea și Ioan Moraru au fost nelipsiți de la eveniment.
Cu un simț grozav al oportunității care ar putea aduce valoare adăugată Perlei Moldovei, primarul Gheorghe Baciu a participat la două dintre dezbaterile evenimentului. Mi s-a părut că, atunci când a promis că există posibilitatea ca proiectul ediției a II-a a ,,Toposului literar-artistic, postmodern” de la Slănic Moldova să fie susținut financiar de către comunitatea orașului, avea mâna așezată în dreptul inimii de slănicean îndrăgostit de cultură. Nota bene, primarul a oferit tuturor scriitorilor impresionanta enciclopedie ,,Slănic Moldova, «Perla» Carpaților Orientali”.
Într-un format la fel de provocator precum cel de la Slănic Moldova a căpătat chip și proiectul ,,Întâlnirilor de la Văratec” (ediția a IV-a, 29-31 august, 2022), unde Eminescu, Eugen Lovinescu și Constantin Ciopraga vor fi repere esențiale susținute și de Mănăstirea Văratec.

 Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE