Primăria Bacău intenționează să reabiliteze Parcul Gherăiești, fiind întocmită, în acest sens, documentația tehnico-economică faza DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii).

Proiectul, care va fi supus aprobării Consiliului Local, propune refacerea aleilor cu pietriș și borduri din beton, reamenajarea parcării cu pietriș, construirea unei platforme de gunoi și montarea unor panouri de protecție pentru zonele de toalete și gunoi.

De asemenea, se vor amplasa elemente de mobilier urban al căror scop este, pe de o parte, de a delimita un spațiu de picnic, iar, pe de altă parte, de a asigura funcționalitatea parcului prin amplasarea de bănci, coșuri de gunoi, amplasarea unor seturi de masă cu câte două bănci, parcări de biciclete, elemente de semnalizare în interiorul parcului, panouri informative.

Se vor amplasa și 20 de grătare metalice. Totodată, se vor monta șase cișmele stradale tip metalic cu picior. Valoarea totală a proiectului este de 975.000 de lei.