Se stie ca prima carte de identitate o primim la implinirea vârstei de 14 ani. Valabilitatea acesteia este insa de doar 4 ani, pentru ca in acest interval ni se schimba fizionomia. Daca pâna la implinirea vârstei de 18 ani, a fost solicitata intre timp eliberarea unei alte carti de identitate pe motivul schimbarii domiciliului, buletinul isi prelungeste astfel valabilitatea, nemaifiind obligatorie emiterea unei alte carti de identitate la vârsta majoratului. De asemenea, cartea de identitate se poate schimba si in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor; in cazul deteriorarii actului de identitate; in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; in cazul schimbarii sexului; in cazul anularii actului de identitate; in cazul atribuirii unui nou CNP sau pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Atunci când expira termenul de valabilitate al actului de identitate, cetatenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta cu cel mult 180 de zile inainte, dar nu mai putin de 15 zile, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate. Exista posibilitatea pastrarii de catre titular a vechiului act de identitate aflat in termen de valabilitate, pâna la emiterea noii carti de identitate. In celelalte situatii enumerate mai sus sau la implinirea vârstei de 14 ani, cetatenii sunt obligati sa solicite eliberarea unui act de identitate in termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 lei si 80 lei, fara a exista posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.

Parintele atesta identitatea copilului

Chiar si la implinirea vârstei de 18 ani, solicitantul trebuie sa se prezinte la Serviciul Buletine insotit de unul dintre parinti. “In cazul in care unul dintre parinti este decedat, tutorele trebuie sa prezinte odata cu depunerea documentelor atât certificatul de deces al tatalui/mamei si certificatul de casatorie. Este necesara prezenta unuia dintre parinti la depunerea solicitarii pentru ca acesta garanteaza identitatea copilului”, declara Natasa Crismaru, director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Bacau. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor.

In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta o procura speciala pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.

Totodata, solicitantul trebuie sa depuna la dosar chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate (7 lei) si taxa extrajudiciara de timbru (5 lei), care se achita la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. Daca solicitarea de schimbare a buletinului este facuta inainte de implinirea vârstei de 18 ani, odata cu depunerea documentelor trebuie anexata si declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului.

“Legea spune ca solicitarea pentru eliberarea unei carti de identitate trebuie facuta cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii, dar nu mai mult de sase luni. Si cel/cea care a implinit 18 ani poate depune personal cererea pentru eliberarea unei noi carti de identitate, imediat ce a implinit vârsta majoratului, nemaifiind necesara declaratia parintelui. Cu toate acestea, pe lânga buletinul vechi, titularul trebuie sa prezinte un act de casa, care, de regula, este al parintilor. Prin acest document, parintele/tutorele este de acord sa-l ia in spatiu”, declara cms.sef Ioan Prisecaru, seful Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau.