Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”.

Astfel, începând cu noul an școlar, fiecare beneficiar va primi, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar, față de 180 lei/lunar cât primea până în prezent.

De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este crescută de la 150 lei la 500 lei, pe membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată fiind stabilit, începând cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar.

Prin indexarea cuantumului plafonului de accesare a programului la valoarea de 500 de lei inclusiv, venit brut maxim per membru de familie, se estimează că numărul potențialilor beneficiari va putea crește semnificativ. În Bacău, prin acest program, care se derulează de 13 ani, au fost circa 1.500 de beneficiari anual. Numai în anul școlar 2017 – 2018 au fost 1.032 de elevi care au primit aceste burse.

Pentru anul acesta, dosarele se depun după începerea școlii.

Alte articole