I-am invitat pe câțiva dintre scriitorii băcăuani să ne facă mărturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astăzi, destăinuirea scriitorului/ universitarului Ștefan Munteanu și cea a poetului Alexandru Dumitru…

Ștefan Munteanu: „La o provocare asemănătoare, pe care mi-ai propus-o în primăvara anului 2016, am avut tăria să-ţi răspund astfel: «Istoria vieţii mele se toarce ca o declaraţie de dragoste faţă de creaţia lui Eminescu». Tot atunci mai spuneam, cu aceeaşi convingere: «Până în prezent, am primit prea mult de la Eminescu şi, recunosc, am reuşit să-l slujesc foarte puţin». Acum, aceste gânduri mi se par de o şi mai mare actualitate. Este adevărat că, între timp, am mai publicat două lucrări la care ţin foarte mult. Este vorba despre O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu, vol. I, Editura Eikon, 2017 şi O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu, vol. II, Editura Eikon, 2019. Dar este încă foarte puţin, în comparaţie cu ceea ce mai trebuie făcut, chiar dacă lucrările se bucură de o frumoasă primire. Am răspuns, astfel, într-un mod prietenesc, cu ce mă preocup. Lucrez, destul de moşnegeşte, la cel de-al treilea volum, unde îi am în vedere pe George Călinescu, Constantin Noica, Mihai Ciurdariu şi Tudor Ghideanu. Sper ca în anul 2020 să duc la finalizare pornirea”.

Alexandru Dumitru: ,,A face ori nu o destăinuire, e o umbră ori o lumină pentru Buna Vestire. De aceea subscriu întru totul la proiectul scriitorului Ion Fercu și încerc să mă prezint după succesul din anul 2019 (volumul Buchetul 77+7 Poeme florale, premiul CARTEA LUNII, oferit de Uniunea Scriitorilor Filiala Bacău), cu o nouă carte de versuri în 2020. «Descătușat între oglinzi» și urmărit de noroc prin «Zarul celest», pot fi «Preavestitorul» care în mod sigur nu se dezice de la «muncile lui Hercule» pentru un nou rebus poematic, adept fiind și lui Sisif, orator între solstiții la trântă cu filosofia absurdului fundamentată de Albert Camus, Alexandru DUMITRU inventând poemul rebus, așa cum susține criticul și istoricul literar Ioan Holban. De asemenea propun scriitorului Petre Isachi, pentru proiectul «Vizită de lucru», pelerinaje la «Peșteri» din România ( chiar și la chilii ale unor duhovnici), inspirat fiind după vizionarea filmului «Altamira». În rest numai de bine, metafora să ne încununeze spiritul, sănătatea și fericit să fie cel care va citi” ori îi va fi de folos «Zarul celest» (rebuseme…)”.